Nasjonalbiblioteket

ISMN : Registreringsskjema for nye utgivere / forleggere


Søk i ISMN - Norske musikkforlagsadresser

Dette skjemaet fylles kun ut av nye utgivere/forleggere, dvs. utgivere som ikke allerede er registrert med et ISMN-forlagsnummer.

Etter å ha mottatt utfylt skjema vil ISMN Norge tildele forlagsnummer, registrere opplysningene og ta kontakt med utgiver.
Opplysninger om utgivernavn, adresse, telefon, epost til utgiver og nettadresse som registreres i dette skjemaet vil bli offentlig tilgjengelig på internett. Dersom utgiver ikke ønsker at visse opplysninger skal være offentlige, må ISMN Norge få beskjed om dette.

Felt merket med stjerne (*) og rød bakgrunn må fylles ut.

ISMN Forlag - redigering


Startside | Tilbake

Innlogget bruker: {{ctrl.bruker}}

{{lpnr}}
Utgivers- / forlagets navn *
Her registreres forlaget med den navneformen man bruker til daglig. Evt. offisiell navneform registreres i feltet "Fullstendig navneform". Eks.: Gyldendal. Personlige utgivere registrerer navnet i invertert form (dvs. etternavn, fornavn).
Evt. fullstendig navneform
Her registreres offisiell navneform dersom denne avviker fra den navneformen som brukes til daglig. Eks.: Gyldendal norsk forlag A/S (vanlig form: Gyldendal).
Alternativt navn
Her registreres f.eks. forkortelse av navneform og engelsk navneform.
Postadresse *
Veiadresse, evt. postboksadresse fylles ut her.
Postnummer / poststed
Her registreres postnummer og poststed.
Besøksadresse
Fylles ut kun hvis besøksadressen avviker fra opplysningene gitt under feltet "Postadresse".
E-post *
Her registreres utgivers e-postadresse, ikke e-postadressen til kontaktperson.
Internett-side
Her registreres URL til utgivers hjemmeside. URL skal innledes med http:// eller https://
Forlagets kontaktperson, andre opplysninger *
Her registreres navn på forlagets kontaktperson og telefonnummer, samt evt. andre relevante opplysninger.
Opplysninger som skrives i dette feltet er ikke offentlige og vil vises ikke på internett.
Kontaktpersons e-post
Her registreres kontaktpersonens epostadresse dersom denne er en annen enn forlagets. Opplysninger som skrives i dette feltet er ikke offentlige og vil vises ikke på internett.
Første utgivelses tittel, forfatter(e) *
Her registreres bokas hovedtittel og dens evt. forfatter(e). Undertitler og/eller parallelltitler kan sløyfes. Ved registrering av flere titler må hver tittel med respektiv forfatter starte på ny linje. Opplysninger om redaktører, oversettere, illustratører etc. utelates.
Publikasjonens format *
Trykt (heftet/innbundet), elektronisk (PDF, ePub, html, osv.)
Klikk for å velge fra liste.
Planlagt utgivelsesdato for første utgivelse *
Forventet antall fremtidige utgivelser *
Her registreres forventet antall nye utgivelser (nye titler, ikke opplag) i fremtiden, for eksempel kun denne ene utgivelsen, eller 1-10, 10-100 etc.
Jeg samtykker i at data om utgiver deles på internett, samt med det internasjonale ISMN-kontoret og gjøres tilgjengelig i Music Publishers' International ISMN Database.
Forbehold
Eventuelle forbehold: skriv inn hvilke felt som ikke skal deles. Utgivere kan ikke reservere seg mot at utgivernavn og ISMN vises på nettsiden vår eller deles i Music Publishers' International ISMN Database.

Andre opplysninger - historikk
Her noteres f. eks. tidligere navn på forlag, sammenslåinger, imprint etc. Det som skrives her blir synlig på internett, og kun ISMN Norge kan redigere dette feltet.
Interne noter for ISMN Norge
Her kan man notere diverse beskjeder, f.eks. hvis man har en søknad under behandling og venter på svar fra utgiver (feltet vises bare internt).

Tildelte numre

{{nr.prefiks}}-{{nr.gruppe}}-{{nr.utgivernr}}
{{nr.nummer}} (slettes ved lagring)
Under behandling   Ferdigbehandlet   Ferdig, sperret for visning Inaktiv


{{ctrl.msg}}
{{ctrl.forlag.siste_editor}}
{{ctrl.forlag.regdato| date:'yyyy-MM-dd'}}
{{ctrl.forlag.tstamp| date:'yyyy-MM-dd'}}