• Beklager. Dette arrangement har allerede funnet sted.

Offentlighetens historier del 4 av 14

Vitskapleg bevist?

2. mars kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Føredrag ved Angela Saini

Korleis påverkar vitskaplege samanlikningar av ulike grupper kven som har tilgang til det offentlege rom? I den siste boka si, Superior The Return of the Race Science, skriv den britiske vitskapsjournalisten Angela Saini om korleis rasetenking har gjort seg gjeldande innanfor realfagleg forsking. Saini hadde eit liknande prosjekt i den førre boka si, Inferior. How Science Got Women Wrong, som undersøkte såkalla nøytrale og vitskapleg beviste kjønnsforskjellar. Saini spør kva vitskapen har hatt å seie for kven som blir rekna som betre enn andre, og som dermed har sin rette plass i offentlegheita.

Saini er programleiar i BBC og har mellom anna skrive for The Guardian, The Times, Science, Wired, Vogue og The Economist. I dette føredraget ser ho nærmare på korleis vitskapen er blitt, og framleis blir, brukt til å ekskludere grupper frå den offentlege sfæren basert på mellom anna kjønn og rase.

Føredraget blir halde på engelsk.

 

OFFENTLIGHETENS HISTORIER

Hva har bidratt til å forme vår felles offentlighet? Hvem har ledet an i, og hvem har hatt tilgang til, den store samtalen om oss? Ved å vise fram unike objekter fra vår kultur- og offentlighetshistorie fra 1100-tallet og fram til vår tid, forteller utstillingen Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie om hvem vi er, hva som har påvirket oss og hvor vi kommer fra. I årene framover vil Nasjonalbiblioteket formidle denne utstillingen til alle i Norge. Vi begynner med å invitere norske og internasjonale forfattere, kunstnere, journalister og vitenskapsformidlere til å reflektere rundt ulike sider av vår kulturhistorie. I et program som strekker seg fra åpningen den 27. februar og fram mot påske, går vi i dybden på enkeltobjekter i utstillingen, og løfter samtidig blikket mot offentlighetens historier, og historiene om offentligheten, før og nå.