Norsk medisinhistorie del 3 av 5

Reinsinga sitt organ. Mina Adampour om levra si medisinske historie i Noreg

12. mars kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Levra er eit organ som ikkje alltid får kreditt for alt ho bidreg med for å halde oss i live. Ho er tross alt ansvarleg for omkring fem hundre biologiske prosessar i kroppen. Blant anna er levra ein sentral del av kroppen sitt reinseapparat, og måtte difor ta støyten for at alkohol så lenge blei sett på som medisin og styrkedrikk: I 1830 drakk norske borgarar heile 17 liter alkohol kvar i gjennomsnitt – mot omkring seks liter i dag. 

Lege, spaltist og samfunnsdebattant Mina Adampour skriv om levra i boka Blod og bein. Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie, som Nasjonalbiblioteket gjev ut i vår.

Serie: Norsk medisinhistorie

På 1700-talet var ikkje Noreg ein sjølvstendig nasjon, men vi hadde like fullt vår eigen sjukdom: radesjuken. Ein sjukdom vi framleis ikkje veit kva var, sjølv om han var rekna som dåtida sitt største helseproblem. På same tid var kirurgar synonymt med barberarar, og det var fyrst på slutten av 1800-talet at du kunne rekne med å få bedøving under ein operasjon. Dette var ei tid då det å bli innlagt på sjukehus var ei risikabel affære, og utbreiinga av syfilis gjorde at naselause individ ikkje var eit uvanleg syn på gata. 

På berre hundre år forandra alt seg. Vi gjekk frå brutale sjukdomar til pleie, smertelindring og læking under hygieniske forhold. Denne våren gjev Nasjonalbiblioteket ut boka Blod og bein. Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie. I høve dette inviterer vi nokre av boka sine bidragsytarar til å fortelje om dei framstega og feilskjera som har lagt grunnlaget for moderne medisin i Noreg.

Kommende arrangementer

Arrangement

Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen

Lør. 19.januar kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen"

Arrangementsserie 7 av 8

Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard

Man. 21.januar kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard"

Arrangement

Fremtidens landskap 

Tir. 22.januar kl.12:00
Gratis inngang
Read article "Fremtidens landskap "