Digital humaniora del 2 av 3

Norske utvandrere i USA. Seminar om digitale metoder i migrasjonsforskning

19. oktober 2018 kl. 10:00 - 12:00 Gratis inngang

Informasjon

Hva betød lokal tilhørighet og opprinnelsessted for norske innvandrere i USA? Hvordan kan digitale forskningsmetoder bidra med ny innsikt om disse innvandrernes identitet? Kan bruk av for eksempel Jupyter Notebook gjøre det enklere for forskere å komme opp med en egen fortelling om sine funn?

I dette åpne seminaret demonstreres mulighetene for å kombinere statistiske data samt geo- og tekstdata for å studere norsk-amerikansk migrasjon. Med forskningsbibliotekarene Jana Sverdljuk, Lars G. Johnsen og dr.art. i etniske studier og migrasjonshistorie, Terje Joranger.

Digital humaniora på Nasjonalbiblioteket

Som del av satsinga på digital humaniora arrangerer Nasjonalbiblioteket i år kvartalsvise workshopar retta mot forskarar og andre som jobbar med digitale kjelder. Det blir introduksjonar til programvare og metodar som kan brukast for å nytte seg av Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlingar, og i arbeid med eige kjeldemateriale.

21.9. kl. 10.00 – 14.30 Korpusanalyse med Jupyter Notebook

19.10. kl. 10.00 – 12.00 Norske utvandrere i USA

Kommende arrangementer

Arrangement

Boklansering: Biblioteket i litteraturen

Ons. 20.februar kl.18:00
Gratis inngang
Read article "Boklansering: Biblioteket i litteraturen"

Arrangement

Latin i Norge før 1537. Om latin, norrønt og bøker i middelalderens Norge

Tor. 21.februar kl.13:00
Gratis inngang
Read article "Latin i Norge før 1537. Om latin, norrønt og bøker i middelalderens Norge"

Arrangement

Sara Övinge med Oslo kammerorkester

Lør. 23.februar kl.14:00
kr. 200,-
Read article "Sara Övinge med Oslo kammerorkester"