Fagseminar

MIRAGE symposium 2021

9. juni kl. 10:00 - 18:00 Digitalt arrangement

Informasjon

Forskningsprosjektet MIRAGE: A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (Institutt for Musikkvitenskap) og Nasjonalbiblioteket: https://www.uio.no/ritmo/english/projects/mirage/index.html

8. og 9. juni presenterer forskergruppen bak MIRAGE prosjektet gjennom en to dagers fagkonferanse på Nasjonalbiblioteket. Ett av konferansens viktigste mål er å skape mer kontakt mellom utviklere av nye dataverktøy og musikkforskere for å utvikle innovative verktøy for analyse.

Den første dagen vil det bli bidrag av Olav Luksengård Mjelva, Hans-Hinrich Thedens, Anders Elowsson, Mats Sigvard Johansson, Olivier Lartillot, Aleksander Tidemann, Erling E. Guldbrandsen, Carlos Eduardo Cancino-Chacón, Rolf Inge Godøy, Mathieu Giraud og Petri Toiviainen. Presentasjonene vil blant annet omhandle temaer som hardingfelemusikk, framføringer av Bruckners verk, Bachs fuger og tradisjonell musikk fra Afrika og India.

Den andre dagen blir det bidrag av Emilia Gomez, Tim Crawford, Simon Holland, Frans Wiering, Anja Volk, Martin Pfleiderer, Simon Dixon, Klaus Frieler og Xavier Serra, og det vil presenteres analyser bl.a. innen feltene jazz og verdensmusikk.

Konferansen avsluttes med en oppsummerende diskusjon rundt temaer som kunnskapsvisualisering, bruk av søketeknologi og intertekstualitet i ny musikkforskning.

For påmelding, nærmere informasjon og oppdateringer se konferansens hjemmeside: https://www.uio.no/ritmo/english/projects/mirage/events/2021/symposium/index.html

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (IKTPLUSS). Konferansespråket er engelsk.

Webinar

Bearbeidelser av 22. juli i levende bilder

Ons. 21. april kl.18:00
Digitalt arrangement
"Bearbeidelser av 22. juli i levende bilder"

Webinar

Gards- og slektshistorie — ein snarveg til slektstreet

Tor. 22. april kl.14:00
Digitalt arrangement
"Gards- og slektshistorie — ein snarveg til slektstreet"

Digitalt arrangement

Konstruksjonen av Norden: Opplysningstida

Tir. 27. april kl.19:00
Digitalt arrangement
"Konstruksjonen av Norden: Opplysningstida"