Menneskerettigheter i bistand. Hvordan kan næringslivet bistå?

18. september 2018 kl. 09:00 - 10:30 Gratis inngang

Informasjon

Kan vi vite og vise at norsk bistand som involverer næringsliv, fremmer, beskytter og respekterer menneskerettigheter?

Evalueringsavdelingen i Norad lanserer en rapport som undersøker i hvilken grad menneskerettigheter er ivaretatt i norsk bistand. Rapporten tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og viser at arbeidet er godt forankret på politisk nivå, men at det fortsatt er mange utfordringer i implementeringen.

Seminaret vil fokusere på hvordan vi kan jobbe videre framover for å bedre implementeringen av menneskerettigheter i det utviklingssamarbeidet som involverer næringsliv.

Aktuelle spørsmål for diskusjon vil være:

–          Hvordan kan menneskerettighetsarbeidet styrkes i samarbeid med næringslivsaktører i bistanden?  Hvilke tiltak kan være nyttige framover?

–          Hvilke forventninger kan staten ha til næringslivet? Og hvilke forventninger kan næringslivet ha til statlige aktører?

–          I hvilken grad bør statlige aktører forvente og sjekke at næringslivet gjør gode aktsomhetsvurderinger?

PROGRAM

Kort presentasjon av sentrale funn ved Geir Sundet (KPMG) og Frode Elgesem (menneskerettighetsadvokat), som representerer teamet som har utført evalueringsoppdraget, etterfulgt av paneldiskusjon og spørsmål fra salen.

Paneldeltakere:

  • Jens Frølich Holte, Utenriksdepartementet
  • Petter Vilsted, Norfund
  • Jon Vea, NHO
  • Gunhild Ørstavik, Fokus
  • Mark Taylor, Universitetet i Oslo
  • Tulia Machado-Helland, Storebrand

Seminaret vil være på norsk og livestreames.

18.september 09:00-10:30 på Nasjonalbiblioteket (Målstua 2. etg), Henrik Ibsensgate 110, Oslo.
Enkel servering fra kl.08.30.

Påmelding via Norads nettsider innen 16. september.

Merk! Rapporten vil bli tilgjengelig på norad.no/evaluering 13. september.

 

Arr.: Evalueringsavdelingen i Norad