Litteraturen som kaleidoskop. Mangfald i norsk barne- og ungdomslitteratur

11. juni kl. 13:00 - 16:00 Gratis inngang

Informasjon

Mangfaldet i norsk barne- og ungdomslitteratur har auka dei siste 40 åra. Målet med seminaret er å undersøke denne utviklinga og finne døme på inkluderande framstillingar av samfunnet. Korleis kan denne litteraturen bidra til auka inkludering og representasjon i samfunnet dei komande tiåra? Bidrag frå skodespelar og forfattar Veronica Salinas, utdanningsleiar Dag Larsen, hovudbibliotekar Gulnara Bakke, seniorrådgjevar Nisrin Maktabi Barkouki, universitetslektor Ruth Seierstad Stokke og spesialbibliotekar Ingvild Aanensen vil sjå nærare på litteratur og tiltak som bidreg til eit inkluderande samfunn. Kva slags mangfald er viktig for barne- og ungdomslitteraturen? Panelet, som inkluderer Camille Oneida Charles og representantar for Noregs Handikapforbund og organisasjonen Salam, vil dele sine perspektiv.

 

Program

13:00    Introduksjon. Mangfold. Fra inkludering og kulturmøter til representasjon, medvirkning og «Inklusive Books for alle».
Michelle A. Tisdel, forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

13:20    Om forfatterutdanningen, mangfold og barne- og ungdomslitteratur.
Dag Larsen, utdanningsleiar ved Norsk barnebokinstitutt.

13:40    Et forfatterperspektiv på mangfold i litteraturen.
Veronica Salinas, forfattar og skodespelar.

14:00-14:10  Pause 

14:10    Det flerspråklige bibliotekets barnesamling. Om inkludering og representasjon.
Gulnara Bakke, hovudbibliotekar ved Det fleirspråklege bibliotek, Nasjonalbiblioteket.

14:30    Mennesker, funksjonsnedsettelser og litteraturen.
Ingvild Aanensen, spesialbibliotekar og formidlingskoordinator ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

14:50    Om arabisk litteratur i Midtøsten og Norge.
Nisrin Maktabi Barkouki, seniorrådgjevar ved Det fleirspråklege bibliotek, Nasjonalbiblioteket.

15:10   Mangfold og andres livsverdener. Møter med barnelitteratur.
Ruth Seierstad Stokke, universitetslektor ved OsloMet.

15:30   Om mangfoldets mangfold. Panelsamtale med Camille Oneida Charles og representantar for Noregs Handikapforbund og organisasjonen Salam.

 

Seminaret blir arrangert i  samarbeid med Inklusive books og Michell Sibongiseni Mpike som er støtta av FrittOrd.

 

Kontakt: Michelle A. Tisdel, michelle.tisdel@nb.no, tel. 23 27 60 36

Kommende arrangementer

Arrangement

Litteraturformidling til barn og unge – hva er det? Seminar

Tir. 28.mai kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Litteraturformidling til barn og unge – hva er det? Seminar"

Arrangement

Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar

Tir. 28.mai kl.13:00
Gratis inngang
Read article "Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar"

Arrangement

Bygdebøkene finn forma. Materialframvising: våre eldste bygdebøker.

Ons. 29.mai kl.16:00
Gratis inngang
Read article "Bygdebøkene finn forma. Materialframvising: våre eldste bygdebøker."