Digital humaniora del 3 av 3

Korpusanalyse med Jupyter Notebook. Workshop

29. mars kl. 09:30 - 14:00 Gratis inngang

Informasjon

Workshopen tar føre seg korleis forskarar kan finne fram i data og lage eigne data. Python og Jupyter Notebook blir brukte som verktøy for å analysere tekstar frå Nasjonalbiblioteket si digitale samling av bøker og aviser. Workshopen er retta mot forskarar innan språk- og litteraturvitskap, historie, idéhistorie og medievitskap. 

Avhengig av interessene til deltakarane presenterer vi døme på analysar knytte til tyding og endring av tyding, historisk utvikling av omgrep, og litterære studiar.

Alle deltakarar må ha med eiga datamaskin. Påmelding til dh-workshop@nb.no  innan 20. mars.

Kommende arrangementer

Arrangement

Litteraturformidling til barn og unge – hva er det? Seminar

Tir. 28.mai kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Litteraturformidling til barn og unge – hva er det? Seminar"

Arrangement

Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar

Tir. 28.mai kl.13:00
Gratis inngang
Read article "Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar"

Arrangement

Bygdebøkene finn forma. Materialframvising: våre eldste bygdebøker.

Ons. 29.mai kl.16:00
Gratis inngang
Read article "Bygdebøkene finn forma. Materialframvising: våre eldste bygdebøker."