Digital humaniora del 3 av 3

Korpusanalyse med Jupyter Notebook. Workshop

29. mars kl. 09:30 - 14:00 Gratis inngang

Informasjon

Workshopen tar føre seg korleis forskarar kan finne fram i data og lage eigne data. Python og Jupyter Notebook blir brukte som verktøy for å analysere tekstar frå Nasjonalbiblioteket si digitale samling av bøker og aviser. Workshopen er retta mot forskarar innan språk- og litteraturvitskap, historie, idéhistorie og medievitskap. 

Avhengig av interessene til deltakarane presenterer vi døme på analysar knytte til tyding og endring av tyding, historisk utvikling av omgrep, og litterære studiar.

Alle deltakarar må ha med eiga datamaskin. Påmelding til dh-workshop@nb.no  innan 20. mars.

Kommende arrangementer

Arrangement

Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen

Lør. 19.januar kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen"

Arrangementsserie 7 av 8

Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard

Man. 21.januar kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard"

Arrangement

Fremtidens landskap 

Tir. 22.januar kl.12:00
Gratis inngang
Read article "Fremtidens landskap "