Hvordan motivere til mer bruk av punktskrift? Konferanse med punktskrift som tema

13. juni kl. 10:00 - 16:00 Gratis inngang

Informasjon

Hvordan kan du bruke punktskrift i hverdagen, på skolen og i arbeidslivet? Offentlig utvalg for punktskrift (OUP) inviterer i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) til konferanse om hvordan man kan motivere til mer bruk av punktskrift. Denne dagen konsentrerer vi oss om brukerperspektivet. Hva trenger leseren for å bli en god punktskriftleser? Nye og erfarne punktskriftlesere oppfordres til å delta aktivt denne dagen.

Påmelding: Send en e-post til oup@punktskriftutvalget.no. Påmeldingsfrist 31. mai 2019. 

Arr: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Kommende arrangementer

Fagseminar

Talegjenkjenning på norsk

Ons. 18.september kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Talegjenkjenning på norsk"

Arrangement

Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen

Ons. 18.september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen"

Fagseminar

Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi

Tor. 19.september kl.12:30
Gratis inngang
Read article "Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi"