Hvordan løse dilemmaet mellom sentralisering og lokal tilpasning i bistandsadministrasjonen?

16. oktober kl. 12:00 - 13:30 Gratis inngang

Informasjon

Evalueringsavdelingen i Norad lanserer en ny evaluering om utviklingen i ambassadenes roller og ansvar, og arbeidsdelingen hjemme og ute etter bistandsreformen i 2004. Reformen omfattet blant annet overføring av forvaltningsansvar fra Norad til Utenriksdepartementet og ambassadene, og en rendyrking av Norads faglige rådgivningsrolle

Evalueringen finner at det har vært en sentralisering av forvaltningsansvar på hjemmesiden og utfordringer knyttet til koordinering. Ambassadene har nå redusert myndighet til å inngå avtaler. Samtidig må de forstå de lokale forholdene. Seminaret vil belyse dette dilemmaet fra ulike sider og søke å identifisere mulige løsninger. Den forestående reformen av bistandsforvaltningen aktualiserer evalueringen ytterligere.

Blant spørsmål som vil bli diskutert er:

  • Hvordan balansere økt behov for forvaltning og kontroll og behovet for kontekstforståelse og landspesifikk kompetanse?
  • Hvordan sikre et sterkt og stabilt fagmiljø på hjemmesiden som kan bistå ambassadene?
  • Hvordan sikre gode kunnskapssystemer og overføring av kunnskap hjemme og ute?

Det vil bli en kort presentasjon av sentrale funn i evalueringen ved konsulentselskapet Menon Economics, etterfulgt av diskusjon.

Paneldeltakere:

  • Tale Kvalvaag, direktør for Kunnskapsbanken i Norad
  • Asbjørn Eidhammer, tidligere ambassadør i Malawi
  • Førsteamanuensis Tobias Bach, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Hege Hertzberg, Utenriksdepartementet, prosjektleder for bistandsreformen

 

Seminaret vil være på norsk og sendes direkte på våre nettsider.

Enkel servering fra kl. 11:30

Påmelding via Norads nettsider innen mandag 15. oktober.

 

Rapporten vil bli tilgjengelig på norad.no/evaluering fredag 12. oktober.

 

Velkommen!

Kommende arrangementer

Arrangement

Trenger vi lettlest litteratur? Om den lettleste litteraturens plass i dag

Tor. 18.oktober kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Trenger vi lettlest litteratur? Om den lettleste litteraturens plass i dag"

Arrangement

Norsk banneordbok. Professor Ruth Fjeld om banning

Tor. 18.oktober kl.18:00
Gratis inngang
Read article "Norsk banneordbok. Professor Ruth Fjeld om banning"

Arrangementsserie 2 av 2

Norske utvandrere i USA. Seminar om digitale metoder i migrasjonsforskning

Fre. 19.oktober kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Norske utvandrere i USA. Seminar om digitale metoder i migrasjonsforskning"