Allmuens opera del 2 av 4

Hvem var Elvira Madigan? Bremnes, Kvernberg og Slaatsveen

28. februar kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Om nyheter og faktiske hendelser i skillingsvisene.

Hva vet vi om historien til sirkusprinsessen «Elvira Madigan», og hva skjedde egentlig med mannskapet fra «‘Thekla’ fra Tønsberg», som ble kannibaler etter et forlis i Atlanterhavet? Kari Bremnes har selv laget viser inspirert av virkelige hendelser, og forskningsbibliotekar Anders Kvernberg demonstrerer hvordan man finner informasjon om innholdet i skillingsvisene fra Nasjonalbibliotekets samlinger. Kari Slaatsveen, som selv har gravd i historien om Elvira Madigan, leder samtalen.

Serie: Allmuens opera – skillingsviser i Norge

Et skillingstrykk var ofte bare et sammenbrettet papirark som inneholdt ei vise eller flere som kunne synges på kjente melodier, gjerne smykket med en enkel illustrasjon. I norsk sammenheng går de eldste trykkene tilbake til 1600-tallet, men de fleste er fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til ca. 1910. Her går dramatiske hendelser som skipsforlis, krig og forbrytelser hånd i hånd med underholdning, moralske tanker og politisk og samfunnsmessig kritikk.

På Nasjonalbiblioteket finnes det anslagsvis 5000 skillingstrykk spredd rundt i ulike samlinger. I 2017 begynte arbeidet med å gjøre trykkene tilgjengelig gjennom katalogisering og digitalisering, og visene tilgjengeliggjøres på nb.no/skillingstrykk. I løpet av vinteren og våren vil Nasjonalbiblioteket også løfte frem skillingsvisa i tre ulike arrangementer.