Herman Major Schirmers undervisning

5. februar kl. 13:00 - 15:00 Gratis inngang

Informasjon

Mathilde Sprovin om Schirmer og «tekstilelevene» ved Tegneskolen

Arkitekt Herman Major Schirmer var en markant lærer på Tegneskolen i Christiania. Hans undervisning og studieturer ble premissgivende for norsk arkitektur og formgivning omkring 1900. Schirmer hadde en stor andel kvinnelige elever. Etter endte studier fikk flere av dem arbeid i Den Norske Husflidsforening eller ved Frida Hansens Billedtæppe-Væveri. Foredraget tar for seg Schirmers undervisning, de kvinnelige elevene og deres bidrag til tekstilkunsten.   

Mathilde Sprovin er arkitekt og er knyttet til Fortidsminneforeningen.