Fantastiske fremtider del 28 av 39

Håpets reise. Migrasjon, litteratur og fortellinger om et bedre liv

7. februar kl. 13:00 - 16:00 Gratis inngang

Informasjon

Håp, drømmer og visjoner om en bedre fremtid har alltid preget migrasjonen til og fra Norge. Seminaret undersøker et bredt spekter av litteratur og kilder der dette kommer til uttrykk. Sosialantropolog Michelle Tisdel innleder seminaret med perspektiver om migrasjon og litteratur fra feltet litterærantropologi. Stipendiat Henrik Olav Mathiesen forteller om visjon og virkelighet i transatlantisk migrasjon. Sosialantropolog Cicilie Fagerlid forteller om et norsk publikums møte med framtidsdrømmer i boken Tante Ulrikkes vei. Fredrik Larsen Lund ser på fremtiden og livet til norske utvandrere til Australia. Forsker Ola Alsvik diskuterer håpet og demokrati i sørvietnameseres minner om Vietnamkrigen.

Hva kan litteratur, muntlige og andre kilder fortelle oss om migrasjon som håp på en bedre fremtid? Hvordan konstrueres fremtiden i fortellinger om migrasjon til og fra Norge? Formålet med dette seminaret er å undersøke et bredt spekter av litteratur og historier som belyser ideer om migrasjon og livet som innvandrer. Tidligere migrasjonsforskning har hatt en tendens til å framheve de negative kreftene bak migrasjon. Nyere forskning har i større grad dreid fokus mot drømmene om et bedre liv. Vi ønsker særlig se nærmere på likheter og forskjeller i fortellingene om den norske utvandringen til oversjøiske land på 1800- og 1900-tallet, og innvandringen til Norge etter 1960-tallet. Seminaret vil bli sendt direkte og vil være tilgjengelig fra arrangementets start til slutt.

Program
13.00     Velkommen og innledning «Migrasjon, litteratur og fortellinger. Antropologiske perspektiver på litteratur».
Ved Michelle Tisdel, sosialantropolog og forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket.

13:30     «Hva var drømmen om Amerika? Visjon og virkelighet i transatlantisk migrasjon»
Ved Henrik Olav Mathiesen, Doktorgradsstipendiat i historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

14:00     Pause

14:30     «Knuste drømmer eller ny framtid? Tante Ulrikkes vei og en utvidelse av den norske virkeligheten».
Ved Cicilie Fagerlid, Sosialantropolog og postdoktor, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet.

15:00    «Et brev fra Australia». I 1850-årene deltok mange nordmenn i det store gullrushet i Australia. Hvordan satte de ord på sine erfaringer?
Ved Fredrik Larsen Lund, historiker og seniorrådgiver i Riksarkivet.

15:30     «De tror ikke på meg…» Sørvietnamesiske framtidsdrømmer i møte med nordmenns fortidstraumer.
Ved Ola Alsvik, historiker og forsker, Nasjonalbiblioteket (Norsk lokalhistorisk institutt).