Fremtidens landskap 

22. januar kl. 12:00 - 15:00 Gratis inngang

Informasjon

Planlagte møter mellom land og vann de neste 100 år.

Innenfor landskapsarkitektur ser man at det stadig blir viktigere å innlemme vann som en naturlig del. I løpet av seminaret møter man tre innledere med hver sin tilnærming til tematikken. Louise Fiil Hansen er landskapsarkitekt og daglig leder i SLA. Anne Beate Hovind har flere roller i grenselandet mellom by- og stedsutvikling, kunst og landskapsarkitektur. Og Elin T. Sørensen er stipendiat på NMBU, hvor hun tar for seg dagens praksis for utbygging i sjø og undersøker ny landskapsdesign for den urbane strandfronten og undervannslandskapet.

Arr: Norske landskapsarkitekters forening, SLA og Moment.team