Fram med fortida

12. november kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Edvard Hoem om litteratur og offentlegheit

Billettar: På grunn av smittevernreglane er det færre plassar til publikum, og vi ber alle om å hente gratisbillett på nb.no før arrangementa. Arrangementet blir strøymt direkte på Facebook og nb.no.

Kva plass har litteraturen i vår nasjonale historie, og kva har litteraturen å seie for den offentlege samtalen i dag? Er det konsum- og underhaldningslitteratur som tek mest plass, eller er det også rom for dei bøkene som ikkje berre gir leseglede, men òg innsikt, refleksjon og samfunnskritikk – dei bøkene som speglar det samtidige og kommenterer og går laus på samtidsforståinga?

Edvard Hoem er ei markant stemme i norsk litteratur, og bak seg har han eit omfangsrikt og vidfemnande forfattarskap. Dei seinare åra har han hatt stor suksess, hos både lesarar og kritikarar, med ei rekkje utvandrarbøker. I dette foredraget reflekterer han over litteraturen som berar av det historiske minnet, kva det historiske minnet har for verdi i dag, og om suksessen til utvandrarbøkene ikkje kan tyde på ein stor svolt i det lesande publikum etter å finne ut kven vi er og var.

Foredraget er det andre i ei rekkje der Nasjonalbiblioteket inviterer forfattarar til å tenkje rundt litteratur og offentlegheit før og no.

Informasjon om smittevern:

Denne hausten har vi færre plassar til publikum, i samsvar med dei gjeldande retningslinjene for smittevern.

På grunn av mindre kapasitet og krava til smittesporing må ein hente gratisbillett på nb.no. Vi hentar inn informasjon om namn, e-post og telefonnummer, og vi slettar dataa ti dagar etter arrangementet. Dette er i tråd med FHIs retningslinjer og EUs personvernforordning (GDPR). Informasjonen blir lagra i lukka arkiv og blir ikkje nytta til andre formål enn eventuell smittesporing.

Hugs å melde frå om du likevel ikkje kan nytte gratisbilletten, slik at andre kan ha glede av plassen din.

Vi ber personar med luftvegssymptom eller andre symptom på covid-19, og personar som er i karantene eller isolasjon, om å følgje arrangementet heimanfrå. Vi gler oss til å ta imot dykk. Vertskapet vårt viser publikum til plassane sine. Vi rår alle til å komme i god tid før arrangementet startar.

Kommende arrangementer

Ekstern arrangør

Er språket vårt i fare?

Man. 26. oktober kl.18:00
Gratis inngang
Read article "Er språket vårt i fare?"

Arrangement

80-tallet: I studio med Raga Rockers

Man. 26. oktober kl.19:00
Gratis inngang
Read article "80-tallet: I studio med Raga Rockers"

Fagseminar

The Hermeneutics of Bibliographic Data and Cultural Metadata

Ons. 28. oktober kl.10:15
Gratis inngang
Read article "The Hermeneutics of Bibliographic Data and Cultural Metadata"