Litterære motiver del 4 av 4

Et grønnøyd monster. Per Buvik, Vigdis Hjorth, Geir Gulliksen og Janne S. Drangsholt om sjalusi som litterært motiv

13. november kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Sjalusien synes like gammel og like aktuell som kjærligheten selv, men hvordan skrive frem sjalusi? Hvilke føringer legger det på teksten? Og må det å skrive om sjalusi nødvendigvis også innebære å skrive om kjærlighet? Forfatterne Vigdis Hjorth og Geir Gulliksen har begge befattet seg med sjalusi som motiv i sine forfatterskap, og det samme kan sies om litteraturprofessor Per Buvik, som i 2016 ga ut boka Sjalusi uten grenser. Litterære dybdeboringer fra Evripides til Vigdis Hjorth. I kveld møtes disse tre til samtale om sjalusien som litterært motiv, ledet av forfatter og litteraturforsker Janne S. Drangsholt.

Arrangementet er del av serien «Litterære motiver»:

En fortelling om et mord, om en reise eller en irriterende lillesøster. Et dikt om en elv gjennom et landskap, eller om tapt kjærlighet. En tekst har som regel et ytre reisverk, et konkret eller abstrakt bilde, som setter teksten i bevegelse. Tekstens motiv. Men hva er egentlig et litterært motiv? Og hvorfor velger en forfatter ett motiv framfor et annet?

Litteraturhistorien byr på en lang rekke klassiske litterære motiver som på ulike vis lar forfatterne skrive fram innsikt om hva det vil si å være et menneske i verden. I høst inviterer Nasjonalbiblioteket forfattere, kritikere og andre til å se nærmere på noen av disse, og diskutere motivets funksjon i en tekst. Er motivet bare en vei til målet, eller spiller det en større rolle?

29. august: Hjemmet. Marit Eikemo, Tone Selboe og Frode Helmich Pedersen
26. september: Hånden. Henning H. Bergsvåg, Gunstein Bakke, Ingrid Røise Kielland og Astrid Hygen Meyer
9. oktober: Reisen. Jan Kjærstad, Anna Kleiva og Sandra Lillebø
13. november: Sjalusi. Vigdis Hjorth, Geir Gulliksen, Per Buvik og Janne S. Drangsholt