Et annet sted - en annen tid del 3 av 6

En verden etter katastrofen

29. januar kl. 17:00 - 19:00 Gratis inngang

Informasjon

Uår og Vår verden er dugg.

Knut Faldbakkens tobindsroman Uår 1974–1976 og Tor Åge Bringsværds Vår verden er dugg fra 2014 er eksempler på nyere romaner som tenker menneskeskapte miljø- og klimakatastrofer ut i ytterste konsekvens. I dag vet vi ikke om klimaendringene kan reverseres. Tematikken i begge bøkene tas opp igjen i den aktuelle diskusjonen om antropocen, altså tesen om at menneskelig aktivitet har ført planeten inn i en ny geologisk epoke.

Førsteamanuensis Reinhard Hennig (UiA) og postdoktor Marit Ruge Bjærke (UiB) presenterer Uår og Vår verden er dugg før de møter idéhistoriker Siv Frøydis Berg (NB) til samtale.

Serie: Et annet sted, en annen tid – samfunnskritikk og fremtidstenkning gjennom 500 år

Den politiske kraften i science fiction har alltid vært sterk. Om fortellingene utspiller seg i fortid, samtid eller fremtid, under jorden eller på fremmede planeter, om de kalles utopier eller dystopier, utforsker de en annen verden enn den vi lever i – og utfordrer våre forestillinger om politiske, kulturelle og sosiale forhold.

I utstillingen Science fiction – fra Gutenberg-galaksen til cyberspace løfter Nasjonalbiblioteket frem fortidens fantastiske fortellinger. I en serie fagarrangementer denne vinteren lar vi utvalgte tekster belyse sentrale grep som har bidratt til å forme og definere denne samfunnskritiske og fantastiske sjangeren.