En miljøtrussel for over 200 år siden? F. E. Johannessen om tangaskebrenning

10. september kl. 13:00 - 15:00 Gratis inngang

Informasjon

I annen halvdel av 1700-tallet ble brenning av tang og tare til aske en næringsvei i kystområdene fra Rogaland til Trøndelag. Asken ble brukt til å lage soda som ble brukt i glassproduksjon, og mye ble solgt til England. Fra bålene steg det tykk hvit røyk, og det var det som ble det store problemet. Fiskerne mente den illeluktende røyken la seg som en hinne på vannet og skremte fisken. Det kom til uroligheter i kystområdene, og mange klaget. Hvordan håndterte myndighetene situasjonen, hvordan prøvde de å finne ut om problemene var reelle, og hvordan vurderes spørsmålet i dag?

Finn Erhard Johannessen er professor i historie ved Universitetet i Oslo.

Kommende arrangementer

Fagseminar

Talegjenkjenning på norsk

Ons. 18.september kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Talegjenkjenning på norsk"

Arrangement

Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen

Ons. 18.september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen"

Fagseminar

Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi

Tor. 19.september kl.12:30
Gratis inngang
Read article "Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi"