Den nye innlandsisen?

7. oktober kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Carsten Jensen om Nansenpass og flyktningsituasjonen i dag 

På grunn av smittevernreglane er det ei avgrensa mengde plassar, og vi oppfordrar alle til å hente gratisbillett før arrangementet på nb.no. Billettane blir lagt ut 30. september, kl. 08.00. Dette gjeld for fysisk oppmøte. Arrangementet blir også strøymt direkte på Facebook og nb.no. Lenka blir lagt ut i forkant av arrangementet. Her treng du ikkje billett. 

Ein gong blei den grønlandske innlandsisen sett på som ein barriere som var umuleg for menneska å komme over. Så kryssa Fridtjof Nansen isen. Seinare forsøkte han å kopiere bragda i internasjonal politikk, både gjennom humanitært arbeid og som frontfigur for Nansenpasset, som skulle bidra til å frakte flyktningar over den innlandsisen som flukt, asyl og eksil ofte utgjer i ein polarisert internasjonal politikk. I dag har vi Middelhavet som parallell, eit hav der titusen av menneske på flukt har drukna, ein innlandsis, ikkje på verdskartet, men i hjarta til folk. Kan vi i dag hente inspirasjon hos Fridtjof Nansen, eller vil ei samtidig utgåve av eit Nansenpass bli avvist som eit Nonsenspass? 

Carsten Jensen er ein dansk forfattar, journalist og samfunnsdebattant. Han har motteke ei rekke prisar og utmerkingar, og markert seg i kampen for menneskeverd og mot politisk undertrykking.  

 

BILLETTAR:  

Du kan bestille opptil fire billettar.  Når du melder deg på, samtykkjer du til at kontaktinformasjonen blir lagra i inntil 14 dagar etter arrangementet. Informasjonen vil berre bli delt dersom det blir behov for smittesporing i etterkant. Viss du har tatt ut billettar på vegne av andre, er du ansvarleg for å formidle informasjon om eventuell smittesporing. 

Viss du ikkje har høve til å bruke éin eller fleire av billettane dine, meld ifrå tilinformasjon@nb.noeller ring 23 27 61 01 slik at nokon andre kan få glede av plassen. 

 

SMITTEVERN: 

I tråd med smittevernreglane til Oslo kommune er det ei avgrensa mengde plassar på arrangementa våre. Alle som deltek, må vere registrert med namn og kontaktinformasjon i tilfelle smittesporing skulle bli nødvendig i etterkant. 

– Hald deg heime viss du har symptom på covid-19 eller om du er i karantene.
– Hald minst ein meter avstand til alle som ikkje er i din eigen husstand eller kohort.
– Praktiser god hand-/hostehygiene. Handsprit vil vere tilgjengeleg ved innslepp.
– Vi oppfordrar alle gjestane våre til å laste ned FHIs Smittestopp. Les meir om appen HER.

Arrangement

Konstruksjonen av Norden: Natursyn

Man. 27. september kl.19:00
Gratis inngang
"Konstruksjonen av Norden: Natursyn"

eksternt arrangement

Erling Sandmo-seminar: Hvem var Horla?

Tir. 28. september kl.19:00
Gratis inngang
"Erling Sandmo-seminar: Hvem var Horla?"

Arrangement

Hofmos prosa

Tor. 30. september kl.19:00
Gratis inngang
"Hofmos prosa"