Dei norske stavkyrkjene. Byggekunst i verdsklasse

26. september 2018 kl. 19:00 - 20:30 Gratis inngang

Informasjon

Stavkyrkjene er unike i konstruksjon, materialbruk og utsmykking, også i internasjonal målestokk. Gjennom Riksantikvarens stavkyrkjeprogram er alle dei 28 stavkyrkjene restaurerte.

I anledning Det europeiske kulturarvåret fortel Sjur Mehlum og Leif Anker frå Riksantikvaren om stavkyrkjenes konstruksjonar og arkitektur i skandinavisk og europeisk samanheng. Dei gjev også eit innblikk i problemstillingar Riksantikvaren stod overfor i restaureringsarbeidet, med eksempel frå Borgund og Urnes stavkyrkjer.

Enkel servering, ingen påmelding.

Arr.: Riksantikvaren