Begynnelser. Seminar om Sigrid Undsets ukjente skjønnlitterære forsøk

26. februar kl. 14:00 - 15:00 Gratis inngang

Informasjon

Nobelprisvinneren Sigrid Undset etterlot seg fire korte påbegynte tekster, begynnelser til noe skjønnlitterært som hun etter noen sider har forkastet. Alle foregår i hennes samtids Kristiania. Fragmentene er udaterte, men må være skrevet i en tidlig fase av forfatterskapet (ca. 1908–1912). De ligger i Undsets arkiv i Nasjonalbiblioteket og utgis for første gang i bibliotekets digitale serie «NB kilder». På dette seminaret vil Tone Modalsli og Liv Bliksrud presentere utgivelsen og sette Undsets fragmenter inn i en større sammenheng.