• Beklager. Dette arrangement har allerede funnet sted.

Offentlighetens historier del 10 av 14

Bare et barn

10. mars kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Dag Johan Haugerud, Margreth Olin og Inga Marte Thorkildsen

Barna er det viktigste vi har, sies det. Men hvilken plass har egentlig barna i samfunnet? Offentligheten har ikke alltid vært for alle, og en rekke befolkningsgrupper har historisk sett vært ekskludert fra å delta og ytre sin mening. Og selv om barn og unge omtales som det mest verdifulle vi har, vil nok mange hevde at deres mulighet til selv å ta plass i offentligheten har vært, og er, begrenset. Hva er de voksnes ansvar, og hva er de voksnes makt, når barns rolle og deltakelse i samfunnet skal defineres?

Dag Johan Haugerud har nylig gjort suksess med spillefilmen Barn, og her går han inn i flere av disse spørsmålene. Det gjør også Margreth Olin i blant annet dokumentarene Barndom og De andre. Nå møtes de to til samtale ledet av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

 

OFFENTLIGHETENS HISTORIER

Hva har bidratt til å forme vår felles offentlighet? Hvem har ledet an i, og hvem har hatt tilgang til, den store samtalen om oss? Ved å vise fram unike objekter fra vår kultur- og offentlighetshistorie fra 1100-tallet og fram til vår tid, forteller utstillingen Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie om hvem vi er, hva som har påvirket oss og hvor vi kommer fra. I årene framover vil Nasjonalbiblioteket formidle denne utstillingen til alle i Norge. Vi begynner med å invitere norske og internasjonale forfattere, kunstnere, journalister og vitenskapsformidlere til å reflektere rundt ulike sider av vår kulturhistorie. I et program som strekker seg fra åpningen den 27. februar og fram mot påske, går vi i dybden på enkeltobjekter i utstillingen, og løfter samtidig blikket mot offentlighetens historier, og historiene om offentligheten, før og nå.

Kommende arrangementer

Arrangement

Samfunnsfornyaren Bjørnstjerne Bjørnson: Digitalt foredrag ved Edvard Hoem

Man. 30. mars kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Samfunnsfornyaren Bjørnstjerne Bjørnson: Digitalt foredrag ved Edvard Hoem"

Arrangement

Sirkus! Lunsjforedrag ved Knut Nærum

Tir. 31. mars kl.12:00
Gratis inngang
Read article "Sirkus! Lunsjforedrag ved Knut Nærum"

Arrangement

Den hellige familien. Foredrag ved Janne Stigen Drangsholt

Tir. 31. mars kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Den hellige familien. Foredrag ved Janne Stigen Drangsholt"