Språk i arkiva del 4 av 4

Om «de andre» i arkivene. Fagseminar

30. oktober kl. 13:00 - 15:30 Gratis inngang

Informasjon

I private arkiver dokumenterer vi oss selv. En del av dette er også omtale av andre mennesker og tiden vi lever i. Men noen grupper finnes det mye mer om enn av. Hvem er dette? Og hvordan snakker vi om dem?

Forsker Lill-Ann Körber tar for seg en norsk embetsmanns beskrivelse av slaver i en dansk-norsk koloni, mens forskningsbibliotekar Johanne Ostad ser på brevene om og av den første døvblinde personen som lærte å snakke, Ragnhild Kåta. Historiker Lars Lien avslutter med omtalen av jøder i norsk presse i årene 1905–1925.

Seminaret er en en del av serien «Språk i arkiva», der forskere bruker arkivmateriale for å forstå mer om språk, makt og identitet.