Søkeboksgenerator til nettbiblioteket

Ønsker du å ha en søk på nettsiden din inn i en avgrenset del av Nasjonalbibliotekets digitale samling? Her er en oppskrift på hvordan du gjør det.
Med mindre man begrenser det, vil man søke i alle digitale objekter i vår samling. For å begrense søket til det man har rett til å åpne, kryss av her.

Kode:

Kopier denne koden til din egen nettside. Utseendet til søkeboksen styres av stilsettet du allerede har på din egen side.

Forhåndsvisning: