Brente popcorn
2010
INNHOLD:
De ansatte på Fredrikstad kino er ikke særlig begeistret for digitaliseringen av hverandre. Hva skal Preben og Willy, de to veteranene i maskinrommet jobbe med da? (Fra Fredrikstad kino)