Oljeberget
2006
INNHOLD:
En filmatisk betraktning av Norge med Jens Stoltenberg i hovedrollen. I mer enn to år har regissør Aslaug Holm fulgt Stoltenberg fram mot valgseieren i september 2005. I to år har Jens Stoltenberg reist rundt i hele Norges land for å gjenvinne folks tillit. Målet med den lange reisen har vært å bringe Arbeiderpartiet tilbake i maktposisjon ved å vinne Stortingsvalget høsten 2005. En beintøff politisk prosess der Stoltenbergs klare ambisjon var å ende opp som statsminister samme høst. Det har lenge hvilt et press på partilederen. Mange ser på Jens som den egentlige arvtageren til Gro Harlem Brundtland, og partifellene har skyhøye forventninger til ham. Selv har han skildret Arbeiderpartiets forrige stortingsvalg som en reise ned til "dødsrikets dal". Nå skal de tilbake, og enkelte drømmer i sitt stille sinn om en ny storhetstid i partiet. Han reiser gjennom et land som renner over av oljepenger, som har en langt på vei utbygd velferdsstat og som er et av verdens rikeste land. Med oljerikdommen skulle det være de største muligheter for at alle får nyte godt av godene. Isteden hevder mange at gapet mellom fattig og rik øker også i Norge. (Fra Filmweb)