Junkies
1998
INNHOLD:
Vi blir kjent med mer enn et titalls mennesker nederst på rangstigen. De fleste har meldt seg ut av samfunnet - et samfunn som avskrev mange av dem allerede som barn. Som voksne har de nærmest gjort det til en livsstil å videreføre fornedrelsen. Andre har valgt å bryte tvert med fellesskapets verdinormer og karrierekarusellen, som de bare har forakt til overs for. Noen kom første gang borti dop i fengsel. De har alle det til felles å bli stemplet som kriminelle. Med ett overordnet mål - å unngå abstinenshelvetet. Hver dag. Koste hva det koste vil. Junkies retter et kritisk søkelys på den foreldete og feilslåtte narkotikapolitikk som føres i et land som mer enn noe annet smykker seg med å være på verdenstoppen når det gjelder humane holdninger. I grell kontrast til dette ligger Oslo på topp i Europa når det gjelder overdosedødsfall. (Haugesund 1998)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Trond Kvist
Manus:
Trond Kvist
Foto:
Knut Aas
Bjørn Bøthun
Komponist:
Lasse Myrvold
Kristian Stangebye
Klipp:
Jan Aksel Angeltvedt
Lyd:
Tor Vadseth (Lydlegger)
Petter Fladeby (Lydmix)
Produksjonsselskap:
Norsk rikskringkasting (Samprod.: NRK 1 v/Turid Scnell)
Subfilm AS
Produsent:
Svend Aavitsland Wolf
Finansiering/sponsing:
Vestnorsk Filmsenter (v/Hans-Otto Nicolaysen)
Audiovisuelt produksjonsfond (v/Kirsten Bryhni)
Audiovisuelt produksjonsfond (Lanseringsstøtte v/Elin Erichsen)
Premiere:
04.09.1998
Lengde:
1 t. 30 min.
Genre:
Dokumentarfilm
Kategori:
Farger
Lydfilm