Svarte fugler
1983
INNHOLD:
Den svensk-franske Simone arbeider som forlagsredaktør i Paris. Norske Stein Carlsen er designer i Aschehoug forlag i Oslo. De møtes på den årlige bokmessen i Frankfurt - og blir sterkt tiltrukket av hverandre. Etter en intens uke reiser de hver til sitt, og i månedene som følger holder de kontakt pr. kassett og telefon. Men det er som om ingen av dem riktig tør - de reserverer seg for forholdet. Inntil han en dag drar til Paris. Bare for å oppleve at hun har enda færre illusjoner og enda større redsel for å gå dypere inn i forholdet enn det han har. Han resignerer og drar hjem, men klarer ikke å glemme henne. Og han kommer tilbake - bare for å finne henne dypt deprimert. På intellektuelle menneskers vis prøver de å snakke seg ut av forholdet uten at det lykkes. Det er det siste har ser av henne. Etter forgjeves å ha prøvd å ringe henne noen uker, kommer han igjen til Frankfurt - ett år etter at de møttes. Og i den store messehallen, der de traff hverandre første gang, får han vite at hun er død. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Sverige
Andre titler:
Black crows
Regi:
Lasse Glomm
Manus:
Lasse Glomm
Janos Hersko (Manusbearbeiding)
Espen Haavardsholm
Litterært forelegg:
Espen Haavardsholm (Svarte fugler over kornåkeren [novelle])
Foto:
Philip Remi Øgaard (B-foto)
Fotostab:
Erling Thurmann-Andersen (B-foto)
Komponist:
Anne Grete Preus
Klipp:
Lasse Hagström
Scenografi:
Frode Krohg
Rekvisitter:
Petter Borgli
Kostymer:
Anne Siri Bryhni (Kostymesjef)
Script:
Susanne Sällström
Sminke:
Anne Marie Stølen
Tina Johannson
Lyd:
Mats Krüger
Ulf Darin
Skuespillere:
Bibi Andersson (Simone Cambrai)
Bjørn Skagestad (Steinar Carlsen)
Snorre Bjaanæs (Erik)
Janny Hoff Brekke (Eriks mor)
Anouk Ferjac (Celeste)
Minken Fosheim (Åsil)
Elisabeth Hardy (Simones mor)
Keve Hjelm (Lindtner)
Jean-Paul Moulinot (Simones far)
Lella Nilssen (sekretær)
Rocco Petrucci (Paul)
Nathalie Richard (venninne)
Sigmund Sæverud (Bakke)
Micky Sebastian (Elisabeth)
Henri Serre (Jean-Claude)
Produksjonsselskap:
Marcusfilm AS
Europa film AB
Produsent:
Bente Erichsen
Produksjonsledelse/-stab:
Helen Perzon (B-produksjonsleder)
Jean Luc Millorit (Produksjonsleder, Paris)
Innspillingsledelse/-stab:
Gunnar Svensrud (Innspillingsleder)
Premiere:
26.08.1983
Lengde:
1 t. 30 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Fram Film AS