Martin
1981
INNHOLD:
En liten fredelig by i Norge. Men under overflaten skjuler det seg helt andre krefter enn fred og fordragelighet. Det begynner med at læreren Martin blir beskyldt for å være homoseksuell. Sladderen sprer seg i byen og rammer også hans venner Kjersti og Sara, som bor sammen. De tre er avvikere i folks øyne, og truer bildet av virkeligheten. I den kommunale forvaltning benytter to korrupte funksjonærer seg av sladderen for å skjule sin egen uhederlighet. Mistenkeliggjøring og direkte terror knekker Martin i løpet av noen få vårdager. Maktmenneskene har vist sitt rette ansikt. Hvem er det som har skylden for det inntrufne? Kan en hel by settes på anklagebenken? Kan vi settes på anklagebenken? (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Leidulv Risan
Registab:
Bjørn Skaar (Regiassistent)
Manus:
Anne Gullbjørg Digranes
Foto:
Harald Paalgard
Fotostab:
Kjell Vassdal (B-foto)
Komponist:
Jan Garbarek
Klipp:
Fred Sassebo
Scenografi:
Jan Harr
Rekvisitter:
Dag Alveberg
Petter Borgli
Kostymer:
Wenche Petersen
Script:
Merete Lindstad
Sminke:
Kaj Grönberg
Lyd:
Tom Sassebo
Skuespillere:
Unni Evjen (Kjersti Horn)
Nina Hart (Sara Trioli)
Bjørn Skagestad (Martin)
Pia Bragmo (Ellen)
Jon Eikemo (Karlsen)
Terje Frekaland (Thomas)
Sverre Gran (sosialstyreformann)
Roland Hedlund (full mann)
Inger Heldal (Randi Olsen)
Sigrid Huun (jenta til sjarmøren)
Helge Jordal (sjarmør)
Kaare Kroppan (sosialstyremedlem)
Lars Andreas Larssen (gymnastikklærer)
Rolf Arly Lund (politimann)
Hallvard Lydvo (legekandidaten)
Mona Olsen (Marianne)
Sverre Anker Ousdal (Arne Olsen)
Amalia Palma (Bjørg)
Janne Rygg (Kari)
Morten Sandøy (Magnus)
Anne Semmingsen (fru Hansen)
Kjell Stormoen (rektor)
Erik Strømmen (Ola)
Rudi Sønnevik (Jens)
Liv Thorsen (serveringsdame)
Geir Kåre Veum (Runar)
Wenche Wefring (Carina)
Kalle Øby (postmannen)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS (Teknisk produsent)
Filmforlaget AS
Produsent:
Jan Erik Düring
Produksjonsledelse/-stab:
Jan Erik Holst (Produksjonsleder)
Innspillingsledelse/-stab:
Peter Bøe (Innspillingsleder)
Premiere:
06.02.1981
Lengde:
1 t. 16 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm