Snart 17
1984
INNHOLD:
Den 17-årige Marianne står for første gang ansikt til ansikt med pennevennen Svein. Marianne er for tykk, og sliter med idealene for hvordan man skal se ut for å bli akseptert av guttene og det øvrige ungdomsmiljøet. Ikke uten en viss humor forsøker hun å takle sine overflødige kilo, men selv ikke hennes egen familie forstår det presset hun kjenner for å fylle det konvensjonelle kvinneidealet. I sitt vennskap og møte med Svein oppdager hun at hun har andre og mer verdifulle egenskaper å bygge sin identitet på. Ulykkeligvis øker hennes isolasjon da hun blir gravid med Svein, noe hun ikke klarer å betro verken ham eller noen andre. Hennes manglende evne til å skaffe seg oppmerksomhet, og omgivelsenes selvopptatte likegyldighet hindrer henne i å få den nødvendige støtte i en vanskelig situasjon. Hvordan skal hun klare å bryte ut av den onde sirkelen for å kunne ta avgjørelsen om en eventuell abort? (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Andre titler:
Sweet seventeen
Regi:
Laila Mikkelsen
Manus:
Laila Mikkelsen (Manusbearbeidelse)
Karin Sveen
Carl Johan Seth (Manusbearbeidelse)
Foto:
Rolv Håan
Fotostab:
Eric Arguillère (B-foto)
Fotograf (stillbilder):
Bela Csepcsanyi
Komponist:
Anne Grete Preus
Instrumentalist:
Nina Askeland
Per Vestaby
Øyvind Hansen
Klipp:
Bente Kaas
Scenografi:
Frode Krohg
Rekvisitter:
Jon Arvesen (Dekoratør)
Tom Gram
Kostymer:
Laila Holm
Script:
Madeleine Fant
Sminke:
Anne Marie Stølen
Lyd:
Svein Hovde
Skuespillere:
Gerd Brotnow (Marianne)
Runar Kristiansen (Svein)
Sven Tore Anderson (Roar)
Hildegunn Eggen (skolesøster)
Bjørn Johan Foss (Bjørn)
Tove Grasaasen (Kirsten)
Ane Hoel (gymlærer)
Kirsten Hofseth (mor)
Helge Jordal (far)
Ann-Kristin Lepsøe (Bente)
Arne Lindtner Næss (lærer)
Liv Bernhoft Osa (ekspeditrise)
Ulf Riis (Torstein)
Marit Syversen (alkis)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Filmgruppe 1 AS
Produsent:
Knut Andersen (Producer)
Hans Otto Nicolayssen (Producer)
Produksjonsledelse/-stab:
Kirsten Bryhni (Produksjonssjef)
Hilde Berg (Produksjonsleder)
Premiere:
26.12.1984
Lengde:
1 t. 9 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Norenafilm (Kinodistribusjon)
Musikk/tekst (uklart ansv.):
Erik Østby
Annen funksjon:
Lise Eger (Koreografi)
Helge Bjørnå (Frisør)