Forfølgelsen
1981
INNHOLD:
Til en liten fjellbygd kommer en kvinne utenfra. Hun heter Eli Laupstad. Hun får arbeid på storgården i bygda, og etablerer seg på en husmannsplass, hvor hennes slekt opprinnelig kommer fra. Hun møter Gårdskaren Aslak Gimra, Og gir ham sin kjærlighet - helt og fullt. Eli er sterk og selvstendig. Det blir etter hvert farlig for henne. Folk i bygda er redde for det som virker annerledes enn det tilvante, og kvinner som både helt og fullt tør vedgå seg sin kjærlighet og attpå til står på egne ben i datidens håndverk, hører ikke med til dagens orden. Etter hvert begynner folk å mistenke Eli for å ha overnaturlige evner, farlige evner. At hun står i ledtog med Satan. Merkelige hendelser settes i forbindelse med henne - mistanken øker og øker. Ja, selv Aslak tror, i sin lengsel etter henne, at hun kaster trolldom over ham for å trekke ham til seg. Igjen blir det menneskejakt i bygda, denne gangen er det Eli som jages, med øvrighetens villige hjelp. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Andre titler:
The witch hunt
Regi:
Anja Breien
Manus:
Anja Breien
Foto:
Erling Thurmann-Andersen
Fotograf (stillbilder):
Dan Young
Komponist:
Arne Nordheim (Musikk)
Klipp:
Lars Hagström
Scenografi:
Ulf Axén
Rekvisitter:
Ingeborg Kvamme
Jan Matthias
Kostymer:
Anne Siri Bryhni
Script:
Susanne Sällström
Sminke:
Tina Johansson
Lyd:
Peik Borud (B-lyd)
Thomas Samuelsson
Skuespillere:
Bjørn Skagestad (Aslak Gimra)
Lil Terselius (Eli Laupstad)
Eilif Armand (Rasmus Knag, presten)
Anita Björk (Ingeborg Eriksdotter, Jaatun, den kloke kvinnen)
Jan Hårstad (Njell Asserson, bondelensmannen)
Oddbjørn Hesjevoll (gårdskar på Jaatun)
Ella Hval (Guri Lappesyls, den gamle kvinnen)
Mona Jacobsen (Maren Lid, den stumme kvinnen)
Hæge Juve (Sigrid, tjenestejente på Jaatun)
Jorunn Kjellsby (Dordi, tjenestejente på Jaatun)
Cay Kristiansen (Bolle, kammertjener, medlem av bergverkskommisjonen)
Lars Andreas Larssen (Glaser, tysk bergverksekspert)
Lothar Lindtner (Asser, gårdskar på Jaatun)
Erik Mørk (Henrik Ravn, futen, danskekongens fogd)
Jens Okking (Blomme, kongens myntmester, medlem av bergverkskommisjonen)
Espen Skjønberg (Kristoffer Klomber, den leende tyven)
Produksjonsselskap:
Svenska Filminstitutet
Norsk Film AS
Produsent:
Gunnar Svensrud (Producer)
Produksjonsledelse/-stab:
Elin Erichsen (Produksjonsleder)
Innspillingsledelse/-stab:
Jan Edvardsen (Inspillingsleder)
Premiere:
24.08.1981
Lengde:
1 t. 33 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Kommunenes filmcentral
Gruppe - musikk:
Morten Skallerud (B-foto)