Ingen roser ... takk
1979
INNHOLD:
Bjørn har kommet ut etter tre år i fengsel. Han har sittet inne for overfall og ran. En kamerat skaffer Bjørn hybel, og han begynner i ny jobb som vakt i et offentlig bad. Bjørn oppsøker sin kone Margrethe, som i mellomtiden har fått en liten gutt som Bjørn er far til. Margrethe orker ikke å gjenoppta samlivet med en mann som har så farlige forbindelser i forbryterverdenen som Bjørn. Det kan synes som Bjørn står på terskelen til et nytt liv som er samfunnsmessig bedre tilpasset enn hans tidligere tilværelse. Men han bærer sin fortid med seg som en stadig trussel. Følelsen av å være forbryterstemplet gjør ham usikker, og usikkerheten hindrer ham i å overvinne fortiden og gjøre seg ferdig med den. Badebestyreren gir ham sparken med det påskudd at han ikke kan stole på Bjørn fordi han ikke på forhånd har fortalt om sin kriminelle fortid. Bjørns mor, søster og svoger viser seg også svært uvillige til å hjelpe Bjørn i den fortvilede situasjonen han har kommet opp i. Han har bare seg selv å stole på, og i desperasjon slår han til mot sin plageånd, og mot skjebnen. Vi aner at hans fremtid er usikker idet vi forlater Bjørn, men også at han må finne en ny plattform, en ny form for sikkerhet i tiden som kommer. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Leif Erlsboe
Manus:
Leif Erlsboe
Foto:
Knut H. Gløersen
Komponist:
Freddy Lindquist
Klipp:
Leif Erlsboe
Scenografi:
Ingeborg Kvamme
Rekvisitter:
Torunn Müller
Kostymer:
Kari Elfstedt
Script:
Anne-Marie Nørholm
Sminke:
June Paalgard
Lyd:
Sturla Einarson
Skuespillere:
Joachim Calmeyer (bademester)
Kjersti Døvigen (Kirsten)
Frank Iversen (Jan)
Sossen Krohg (moren)
Lars Andreas Larssen (Lars)
Eli-Anne Linnestad (Anne)
Anne Marie Ottersen (Margrethe)
Nils Sletta (Bjørn Fjeld)
Tom Tellefsen (Tom)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Produksjonsledelse/-stab:
Kjell Billing (Produksjonsleder)
Harald Ohrvik (Produksjonsansvarlig)
Innspillingsledelse/-stab:
Svein Krøvel (Innspillingsleder)
Premiere:
23.03.1979
Lengde:
1 t. 28 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm