Lucie
1979
INNHOLD:
Christiania kunne i siste halvdel av forrige århundre by besøkende såvel som fast bosatte på et rikholdig og variert fornøyelsesliv. Det eksisterte en rekke varieteteatre i Vika, og omkring nåværende Oslo Rådhus hadde byen også sine egne bordellkvarter. Prostitusjon var legalt, og det ble ansett for berettiget at en kvinne dro økonomiske og andre fordeler av sin kropp og sine fysiske fortrinn. Den vakre varieteskuespillerinnen Lucie er ikke minst klar over dette faktum. Hun har gjort bekjentskap med juristen Gerner, en fin og dannet herre på byen. Via blomster og møter utenfor skuespillerinngangen utvikler det seg til et erotisk forhold. Lucie forstår å spille på Gerners sjalusi og maskuline stolthet, og når etter planmessig arbeide til slutt målet: Ekteskap med Gerner. For Lucie innebærer dette også en vedlig sosial oppstigning, for å være danserinne og skuespillerinne på en variete var svært lavt ansett, men som sakførerhustru er hun med ett slag blitt en del av det gode selskap. Men Lucie får hurtig sanne at helt så enkelt er det sjelden her i livet. Hun er en kvinne av folket, hun har levd et fritt erotisk liv, og har ingen utdannelse å snakke om. Hun er ikke oppdratt for de kompliserte og raffinerte omgangsformer som for sosieteten er alfa og omega. Gang på gang plumper hun uti og gjør ting som ikke anstår seg. Det gode selskap er på sin side ikke i besittelse av synderlig sjelsadel og overbærenhet, med utallige nålestikk gjør de henne oppmerksom på hennes manglende bakgrunn og hennes brudd på etiketten. Alt dette virker negativt inn også på Gerner, som dessuten plages av sjalusi når det gjelder sin unge hustrus fortid. Forholdet mellom ektefellene blir stadig dårligere, inntil det ekploderer i en uventet slutt. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Jan Erik Düring
Registab:
Kjersti Alveberg (Koreograf)
Manus:
Jan Erik Düring
Litterært forelegg:
Amalie Skram (Lucie [roman])
Foto:
Hans Nord
Kjersti Alver (B-foto)
Komponist:
Terje Rypdal
Klipp:
Bente Kaas
Scenografi:
Sven Wickman (Arkitekt)
Rekvisitter:
Ingeborg Sofie Fosmark
Jan Matthias
Kostymer:
Wenche Petersen
Sminke:
June Paalgard
Lyd:
Lennart Forsén
Skuespillere:
Gösta Ekman (Gerner)
Inger Lise Rypdal (Lucie)
Kari Simonsen (Nilsa)
Arne Bang-Hansen (pastor Brandt)
Ingeborg Cook
Unni Evjen (fru Mørk)
Karin Haugen (husjomfru)
Sigrid Huun (Henny)
Elisabeth Høye (gatepike)
Peter Lindgren (voldtektsforbryter)
Alf Nordvang (doktor Mørk)
Siri Rom (jordmor)
Nils Sletta (Olsen)
Rut Tellefsen (fru Reinertsen)
Svein Tindberg (Knut)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Produksjonsledelse/-stab:
Bente Erichsen (Produksjonsleder)
Harald Ohrvik (Produksjonssjef)
Innspillingsledelse/-stab:
Svein Trælvik (Innspillingsleder)
Premiere:
07.09.1979
Lengde:
1 t. 39 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm