Faneflukt
1975
INNHOLD:
Året er 1941. Den unge kjøkkenpiken Liv og den tyske underoffiseren Franz møtes i militærleiren hvor Liv arbeider på kjøkkenet og Franz i leirens depot. De utvikler et vennskap, noe Livs far Andreas ikke kan tolerere. Liv blir etter hvert tvunget til å flytte hjemmefra, hun får et nytt sted å bo og blir forlovet med Franz. Franz gode venn og overordnede Walther, skaffer mat og vin til forlovelsesfesten som blir holdt i Livs nye leilighet. Walther er innblandet i en utstrakt svartebørshandel som er organisert av høyere offiserer i leiren, men dette holder han hemmelig for Franz. Forlegningens feltprest får kjennskap til forlovelsen da Franz forsøker å få skilsmisse fra sin tyske kone. Presten er forferdet over Franzs ansvarsløse og umoralske holdning, særlig fordi Franz har en liten datter. Han prøver å snakke Franz til rette, men uten hell. Først nå får Liv greie på at Franz er gift, og forholdet deres holder på å gå istykker. For å få Franz på bedre tanker truer feltpresten med at han skal sørge for å få ham forflyttet til fronten hvis han ikke straks gjør slutt på forholdet. Liv som er motstander av alle former for krig, prøver nå å overtale Franz til å desertere og flykte til Sverige. Dette kan ikke Franz gå med på, Han er overbevist nasjonalsosialist og ser fram til å ta del i kampen mot bolsjevismen. Han forklarer Liv at selv om det er henne han elsker, er han nødt til å reise når han får ordre om det. Men han lover å besøke henne når han får permisjon. Natten før Franz skal forflyttes blir Walther arrestert for sin svartebørshandel. Franz får panikk og flykter fra leiren. Han oppsøker Liv og forteller at han allikevel er villig til å stikke av til Sverige. Samme natt rømmer de på sykler mot grensen. Under flukten spiller Franz rollen som Livs døvstumme bror. Etter to ukers flukt blir de loset inn i Sverige av en norsk bonde. De regner det som sikkert at Franz skal få politisk asyl i samsvar med den svenske flyktningeloven. Men Franz blir nektet asyl på grunn av en hemmelig forordning. Politisjefen i distriktet fatter sympati og sørger for at de ikke faller i hendene på tyskerne. Liv får det inntrykket at Franz ikke får asyl på grunn av at han var i sivil, og de begir seg tilbake for å finne den, men forgjeves. Liv oppsøker foreldrene for å få hjelp til en ny uniform. Hun blir forsonet med faren som skaffer en uniform. Med nytt håp begir de seg mot grensen, men blir avvist for annen gang. Befolkningen i grensetraktene får kjennskap til historien, og hjelper dem så godt de kan. Den svenske bonden Johansson skaffer dem husly og arbeide. Han driver aktivt som grenselos, og Franz og Liv blir med i illegalt flyktningearbeide. I mellomtiden er det kommet ny politisjef i distriktet, som får kjennskap til at en tysk desertør oppholder seg i distriktet. Han gir ordre om at Franz skal arresteres, men Franz beskyttes av befolkningen. Men politisjefen gir ordre om at alle flyktninger skal interneres på et trygt sted, og Johansson påtar å lede en patrulje for å hente dem. Liv og Franz blir lykkelige over de gode nyhetene, og det blir duket en fest for dem samme kveld. Neste morgen blir de hentet av sivilt politi. De blir arrestert, og Franz får beskjed om at han skal utleveres til tyskerne samme dag. Sammen blir de kjørt mot grensen. Underveis får Franz gitt Liv beskjed om at han vil prøve å flykte. Under et toalettopphold klarer han å stikke av, og han løper mot svenskegrensen. Dødelig såret slipper han unna forfølgerne, og først året etter blir liket hans funnet. Liv havner i tysk fangenskap med risiko for dødsstraff.
Produksjonsland:
Norge
Andre titler:
Desertion
Regi:
Eldar Einarson
Manus:
Eldar Einarson
Foto:
Erling Thurmann-Andersen
Fotostab:
Paul René Roestad (B-foto)
Komponist:
Alf Cranner
Instrumentalist:
Sigmund Groven
Klipp:
Edith Toreg
Scenografi:
Sven Aage Hansen (Dekorasjoner)
Kostymer:
Elisabeth Sand
Wenche Petersen
Script:
Unni Sterner
Sminke:
Mette Lange-Nielsen
Lyd:
Gunnar Svensrud
Skuespillere:
Siemen Rühaak (Franz)
Aina Walle (Liv)
Per Axel Arosenius (konsulent i UD)
Olle Björling (løytnant Nilsson)
Wilfred Breistrand (tysk offiser)
Jack Fjeldstad (bonde)
Palle Granditsky (landfiskal Boden)
Jan Hårstad (tolken)
Bjørn Hille (presten i marerittet)
Svein Sturla Hungnes (Flyktning)
Knut Husebø (Walter)
Kjell Kjær (flyktning)
Lars Andreas Larssen (majoren)
Lars Lennartsson (Falkenberg, ekspedisjonssjef)
Indrikis Liepa (tysk overinspektør)
Rolf Arly Lund (Bjørk)
Finn Mehlum (eldre flyktning)
Ellen Helen Nicolaysen (sangerinnen)
Ole-Jørgen Nilsen (politibetjent Lind)
Randi Nordby (moren)
Jan Nygren (Johansson)
Charlie Nykvist (sjåføren)
Tord Peterson (landsfiskal Falck)
Kate Rasmussen (Anna)
Rolf Sand (Kristiansen, grensepolitimann)
Leif Skarra (Plettenberg)
Frank Straass (Lüllmann, feltpresten)
Rolf Søder (flyktning)
Bjarne Thomsen (tysk underoffiser)
Einar Wenes (faren)
Erik Øksnes (Egil Støa)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Taurus AS
Produksjonsledelse/-stab:
Lasse Glomm (Produksjonsleder)
Harald Ohrvik (Produksjonssjef)
Innspillingsledelse/-stab:
Jan Toreg (Innspillingsleder)
Premiere:
13.03.1975
Lengde:
1 t. 37 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm