Streik!
1975
INNHOLD:
Tirsdag den 2. juni 1970 gikk ovnshusarbeiderne i Sauda til full streik for å presse gjennom en bedring av lønns- og arbeidsforholdene i ovnshusene. Det var mange års misnøye som til slutt brøt ut i åpen konflikt. Streiken som varte i fem uker, vakte oppsikt og ble kjent over hele landet. Forhandlinger om å bedre ovnshusarbeidernes bonuskurver ga ikke tilfredstillende resultater, ovnshuset ble stadig hengende etter. Fabrikkarbeiderforeningens forhandlere hadde på et tidlig tidspunkt gjort bedriftsledelsen oppmerksom på at dersom man ikke kom fram til omfattende justeringer av bonusavtalene, ville tillitsmennene fraskrive seg ansvaret for hva som kunne skje. Ovnshusarbeiderne ville ta saken i egne hender. Da det ble aktuelt med en streikekomite og det åttpåtil viste seg at streikelederen var marxist-leninist, oppstod en opphetet debatt hvor meningene sto beinhardt mot hverandre. Begreper som ulovlig aksjon, politisk streik og klasseforrædere svirret gjennom lufta. Hvordan opplevde arbeiderne selv disse dramatiske ukene. Hva vil det si for en alminnelig arbeider i Norge å se pressen omtale den streiken han har stemt for, som en ulovlig politisk aksjon? Eller å se at han har latt seg lure med på dette av en liten gjeng marxist leninistiske ekstremister? Erfaringene som ovnhusarbeiderne høstet ble på mange måter annerledes enn hva de fleste utenforstående hadde tenkt seg på forhånd. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Oddvar Bull Tuhus
Manus:
Lasse Glomm
Oddvar Bull Tuhus
Litterært forelegg:
Tor Obrestad (Sauda! Streik! [roman])
Foto:
Halvor Næss
Musikalsk ansvarlig:
Finn Ludt
Klipp:
Edith Toreg
Lyd:
Thomas Samuelsson
Skuespillere:
Bjarne Andersen (medlem av streikekomiteen)
Eilif Armand (gammel skeptiker)
Kolbjørn Brenda (forbundets formann)
Olav Ekholt (medlem av streikekomiteen)
Torgeir Fonnlid (nykommer på stedet)
Odd Grøtte (Pedersen, møteleder)
Berit Guggedal (fru Olsen)
Marit Halset (fru Gran)
Veslemøy Haslund (Brit Fjeld)
Anders Haukeland
Reidun Hjelle (journalist)
Frank Iversen (ung skeptiker)
Randi Koch (Eva)
Thor Inge Kristiansen (Hamre, viseformann)
Ragnhild Michelsen (Johanne Åslund)
Alf Nordvang (medlem av streikekomiteen)
Kjell Pettersen (Jan Fjeld, formann i streikekomiteen)
Kjell Stormoen (fagforeningens formann)
Bjørg Tvede (Bjørg)
Johannes Westbø
Erik Øksnes (medlem av streikekomiteen)
Produksjonsselskap:
Marcusfilm AS
NRK. Fjernsynsteatret
Produsent:
Tore Breda Thoresen
Produksjonsledelse/-stab:
Jan Erik Düring (Produksjonsleder)
Innspillingsledelse/-stab:
Gunnar Svensrud (Innspillingsleder)
Premiere:
27.02.1975
Lengde:
1 t. 37 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Syncron-film AS (kinodistribusjon)