Ra
1972
INNHOLD:
For å prøve muligheten av sjøveis kontakt mellom Afrika og Sør-Amerika, foretok Thor Heyerdahl to ferder med papyrusbåt over Atlanterhavet fra Safi i Marokko til Barbados i Vest-India. Den egyptiske papyrusbåt var i bruk i Middelhavsområdet så tidlig som 3-4.000 år før Kristus. Spørsmålet var om papyrusbåten var havgående, og således kunne ha spredd Middelhavskulturen fra Afrika til Amerika. De fleste vitenskapsmenn og eksperter var negativt innstilt overfor papyrusbåtens sjøegenskaper og det manglet ikke på advarsler. Den 25. mai 1969 startet Thor Heyerdahl med sitt internasjonale mannskap. Farkosten viste seg imidlertid å ha visse konstruktive mangler, og ferden måtte avbrytes bare en ukes seiling fra Barbados. Den 17. mai 1970 startet Heyerdahl igjen og ferden ble gjennomført på 57 døgn etter å ha tilbakelagt 5.262 sjømil. Med sine to ferder med Ra I og Ra II skaffet Thor Heyerdahl praktisk bevis for at Amerika lå innen rekkevidde av oldtidens papyrusbåter. En kulturoverføring kunne derfor ha funnet sted. I valget av sitt mannskap søkte Heyerdahl med vilje å bringe sammen menn som symboliserte den overfladiske menneskekonflikten. På ferden fulgte Carlo Mauri fra Italia, Abdullah Djibrine fra Tsjad, Juri Senkevitsj fra Sovjetunionen, Madani Ait Ouhanni fra Marokko, Santiago Genoves fra Mexico, Georges Sourial fra Egypt, Norman Baker fra USA og Kei Ohara fra Japan. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Sverige
Andre titler:
The Ra expeditions
Regi:
Thor Heyerdahl
Manus:
Thor Heyerdahl
Foto:
Kei Ohara
Carlo Mauri
Klipp:
Bengt Gunnar Eriksson
Medvirkende:
Thor Heyerdahl
Kei Ohara
Carlo Mauri
Norman Baker
Abdullah Djibrine
Georges Sourial
Santiago Genovés
Madani Ait Ouhanni
Jurij Senkevic
Produksjonsselskap:
Sveriges radio
Produsent:
Thor Heyerdahl
Lennart Ehrenborg
Premiere:
05.10.1972
Lengde:
1 t. 46 min.
Genre:
Dokumentarfilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Syncron-film AS (Kinodistribusjon)