En dag i Ivan Denisovitsj' liv
1970
INNHOLD:
På den sibirske tundraen marsjerer tusener navnløse menn gjennom polarnatten, voktet av soldater med hunder og maskinpistoler. En av disse mennene, håndverkeren Ivan, er dømt til ti års tvangsarbeide for noen uforsiktige ord. Hans leirliv savner sensasjoner, men ikke drama. Hver time på dagen er kamp for å overleve. Denne dagen er en av Ivans gode dager, en av de dagene han er ovenpå i kampen for tilværelsen. Det er spenning i Ivans tilværelse denne dagen da han slipper straff for en forseelse, får litt ekstra mat, ikke blir syk som han fryktet, får tak i tobakk, finner et sagblad og opplever arbeidsglede. Tilsynelatende er Ivan på bunnen av tilværelsen, ribbet for alt som gjør livet verd å leve. Han har ikke engang noen utenfor leiren som kan sende ham pakker. Ensomhet, sult og kulde er hans lodd. Men i motsetning til enkelte av sine medfanger, som den forhutlede Fetiukov som lar all stolthet fare i håp om en munnfull mat eller et drag av en sigarett, lar han seg ikke knuse. Og i motsetning til den sta, nettopp arresterte kapteinen som lekser opp for vaktene og får en straff som kan koste livet, er han heller ikke dumdristig. Han mesterer den hårfine balansegangen mellom å bevare sin selvrespekt og å unngå straff. På gode dager, slik som denne, opplever han til og med stunder av lykke. Fordi han med livet som innsats har erhvervet kunnskap om medfanger, medmennesker. Hvordan vi er avhengig av hverandre, hvordan vi må respektere hverandre, arbeide sammen, hjelpe hverandre for å gi livet innhold, for ikke å gå til grunne. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Storbritannia
Norge
USA
Andre titler:
One day in the life of Ivan Denisovich
Regi:
Casper Wrede
Manus:
Ronald Harwood
Litterært forelegg:
Alexandr Solsjenitsyn (En dag i Ivan Denisovitsj' liv [roman, 1962])
Foto:
Sven Nykvist
Fotostab:
Carl-Kristian Qvigstad (Kamera-assistent)
Hans Nord (Kameraoperatør)
Komponist:
Arne Nordheim
Klipp:
Thelma Connell
Scenografi:
Per Schwab (Sjefsdekoratør)
Kostymer:
Ada Skolmen
Script:
Laila Mikkelsen
Sminke:
Ingvald Bredangen
Lyd:
Paul LeMare
Skuespillere:
Tom Courtenay (Ivan Denisovitsj)
Roy Bjørnstad
Alfred Burke (Alyosha)
Frimann Falck Clausen (Senka)
Paul Connell
John Cording (Pavlo)
Matthew Guinness (Kilgas)
Sverre Hansen
Alf Malland (Fetiukov)
James Maxwell (kapteinen)
Wolfe Morris
Lars Nordrum
Torstein Rustdal (Vaino)
Odd Jan Sandsdalen (Eino)
Espen Skjønberg (Tiurin)
Jo Skjønberg (Gopchik)
Hans Stormoen
Kjell Stormoen
Eric Thompson (Tsezar)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Produsent:
Group W Films
Leontes films ltd.
Produksjonsledelse/-stab:
Jack Hald (Produksjonsleder)
Premiere:
26.11.1970
Lengde:
1 t. 44 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Kommunenes filmcentral