Dager fra 1000 år
1970
INNHOLD:
Del 1, Vokse opp : sagnet om Rypa i Justedalen: Filmen bygger på et sagn som går tilbake til 1349, da svartedauen nådde Norge etter å ha herjet ute i Europa. Sagnet om Rypa i Justedalen forteller om en liten pike, den eneste som overlevde pesten i den isolerte fjellbygda Justedalen. Piken knyttes nært til naturen og blir som en villfugl, sier sagnet. Del 2, Hvis du bærer på en hjertesorg: Vi får et glimt inn i en ung manns virkelighet. Filmen følger ham i hans forsøk på å finne et miljø, en situasjon der han kan finne seg tilrette, fungere. Filmen består av en rad situasjonsskisser, bruddstykker som til sammen danner et mønster og en utvikling. Det sentrale temaet er kommunikasjon mellom mennesker, men flere temaer fletter seg inn. Det er en meget impresjonistisk film. Regissøren bygger på den lynsnare iakttagelse, små detaljer som kan formidle en stemning eller karakterisere en person. Del 3, Mira: Filmen er en fremtidsskildring, men regissøren bygger på dagens virkelighet. Vi får et innblikk i hvordan et fremtidssamfunn kan arte seg. Man kan se filmen som en konsekvens av dagens utvikling. Vi er på vei mot Mira-samfunnet. Slik blir filmen en kommentar til tendenser i vår tid. (Fra presseinformasjon)