Fengslende dager for Christina Berg
1988
INNHOLD:
Bibbi, arbeidløs og uten fast bopel, med bakgrunn i barnehjem, fosterhjem, miljøhjem, siden vekselsvis på gata og i fengsel. Bibbi har mye i seg, men kan ingenting, bortsett fra å spille piano (som hun lærte av fostermora si), og fengselets spilleregler. Men om Bibbi er innenfor eller utenfor murene, så er hun seg selv. Når vi møter Bibbi er hun nettopp blitt kastet ut av vernet hybel på grunn av kontraktbrudd. Hun tar seg til rette på sin måte og blir igjen låst inn - sammen med Elin, som er ruteknuser, og som i mangel på andre alternativer blir tatt vare på i fengsel. Noe har låst seg i Elin, hun kalles et psykiatrisk tilfelle - som ikke skader annet enn butikkeiernes vindusruter og seg selv. Og som Bibbi er også Elin sveket av systemet - men der Bibbi tar igjen - er Elin taus. Hun har blikket, men det hun ser snakker hun ikke om. I kretsfengselet er det bare tre plasser i kvinneavdelingen. Bibbi og Elin har altså en tom seng mellom seg når Christina Berg ankommer. Det vi vet om henne - er at hun skal sone en promilledom på 21 dager. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Andre titler:
Inside out
Regi:
Egil Kolstø
Registab:
Bibbi Moslet (Dramaturg)
Manus:
Anne Gullbjørg Digranes (Manus (ukreditert))
Foto:
Rolv Håan
Fotostab:
Kaare Storemyr (B-foto)
Gregory Dupré (B-foto)
Lys:
Tore Winger (Lysmester)
Komponist:
Espen Beranek Holm (It isn't my day [melodi])
Bent Erlandsen (Fengslende Dagers Tango [melodi])
Vokalist:
Espen Beranek Holm (It isn't my day [melodi])
Klipp:
Espen Thorstenson
Scenografi:
Torgeir Rebolledo Pedersen (Arkitekt)
Torunn Müller
Rekvisitter:
Harald Egede-Nissen
Script:
Madeleine Fant
Sminke:
Janine Strand
Tina Johansson (Sminke- og kostymekonsulent)
Lyd:
Jacob Trier
Skuespillere:
Janne Kokkin (Elin)
Gro Solemdal (Bibbi)
Marit Østbye (Christina Berg)
Trude Birkelund (Borghild)
Julie Ege (Krags hustru)
John Sigurd Kristensen (Jon)
Jan Fredrik Varden (Krag)
Produksjonsselskap:
Filmgruppe 1984 AS
Telko-Film AS
Produsent:
Malte Wadman (Producer)
Hans Otto Nicolayssen (Producer)
Produksjonsledelse/-stab:
Odd G. Iversen (Produksjonsleder)
Inge Vatne (Produksjonsleder)
Innspillingsledelse/-stab:
Jarl Erik Fimland (Innspillingsleder)
Premiere:
04.08.1988
Lengde:
1 t. 48 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Gruppe - musikk:
Oslo Tangoforening (Fengslende Dagers Tango [melodi])
Musikk/tekst (uklart ansv.):
Kay Chydenius (En vise om kärlek [melodi])