Oss
1976
INNHOLD:
De tradisjonelt fattige landene har etter en politisk omveltning stanset eksporten av råvarer. Den vestlige verden kommer i en økonomisk krise, som raskt brer seg til Norge. Arbeidsløsheten øker voldsomt, og det blir vanskeligere å få tak i matvarer. Regjeringen vil ikke offisielt innrømme krisen, men frykten brer seg i befolkningen. Demonstrasjoner og sammenstøt mellom befolkningen og politiet hører med til dagens orden. Også Thomas og Vera er arbeidsløse. Den enste veien de ser ut av uføret er å flytte ut av byen og leie et nedlagt gårdsbruk. Staten formidler leien, mot en viss del av avlingen i godtgjørelse. Men det er ikke lett for byfolk å få igang igjen det lille bruket. Sur nedbør ødelegger en vesentlig del av avlingene. Lokalbefolkningen i bygda er i tillegg lite gjestmilde mot nykommerne fra byen. De får nok en munn å mette da Thomas' mor kommer. Hennes faste jobb i kommunen finnes ikke lenger. Omsetning av matvarer blir forbudt. Militære styrker kommer for å beslaglegge det lille de har. Senere følger også bybefolkningen, som i panikk reiser ut på landsbygdene for å sikre seg noe å spise. Hos Vera og Thomas finner de ingen ting, og setter fyr på bruket. De to ungdommene kan bare gi seg ut på landsveien, hvor tusener allerede er på vei til hvor? (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Laila Mikkelsen
Manus:
Knut Faldbakken
Laila Mikkelsen
Foto:
Erling Thurmann-Andersen
Fotostab:
Jan Alnæs (B-foto)
Komponist:
Peter Lodwick
Pontus
Klipp:
Edith Toreg
Scenografi:
Sven Wickman (Dekor)
Rekvisitter:
Berit Ohrvik
Kostymer:
Kari Elfstedt
Script:
Kirsten Bryhni
Lyd:
Thomas Samuelsson
Skuespillere:
Ellen Horn (Vera)
Knut Husebø (Thomas)
Arne Aas (finansministeren)
Trine Berntsen (Elin)
Kåre Dalen (bonde)
Lauritz Falk (statsminister)
Bjørn Floberg (fenrik)
Astrid Folstad (moren)
Anne Gullestad (departementssekretær)
Eivind Haugestøl (Einar)
Jon I. Henriksen (statsministerens sekretær)
Erik Hivju (plyndringsmann)
Jorunn Kjellsby (Tove)
Olav Kvaale (lensmann)
Henry Moen (bonde)
Ivar Nørve (Espen)
Odd Remen (forsvarsministeren)
Eric Scobie (Lasse)
Gunnar Simenstad (øverstkommanderende)
Pål Skjønberg (statsminister)
Eyvind Struksnes (lege)
Bjarte Øvrebø (kjøpmann)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Produksjonsledelse/-stab:
Hans Lindgren (Produksjonsleder)
Innspillingsledelse/-stab:
Gunnar Svensrud
Premiere:
30.09.1976
Lengde:
1 t. 26 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm