Brent jord
1969
INNHOLD:
Under siste fase av krigen kommer ordren om evakuering av Nord Norge. Den når frem til hver minste avkrok av Finnmark fylke en høstdag i 1944. Hver lille familie sto ansikt til ansikt med en uviss skjebne. Tragedien i seg selv kan ikke etterpå måles i areal, i antall brente hus, splittede familier og omkomne. Den er verken større eller mindre enn den er for den enkelte som rammes personlig. Vi følger fiskeren og småbrukeren Heikki Haldonen og hans familie. Vi følger en ung pike med sitt lille barn i kampen for å overleve. Vi følger en russisk krigsfange som har unnsluppet fra en dødsmarsj. Vi møter et ektepar ute av stand til å fatte hva som egentlig skal skje. En endeløs kolonne av russiske krigsfanger snegelt seg vestover. Tyskernes tilbaketrekning var begynt. Hundrevis av fanger endte sine liv der. En av dem, Ilja, blir funnet av Heikki og sønnen hans. Ilja overlever. Han blir deres ansvar, og da de forlater gården tar de ham med seg opp i fjellet. Her bosetter de seg først i en jordgamme. Heikkis gård blir lagt i aske. En tysk offiser har satt seg i hodet å oppspore den russiske rømlingen og den norske familien som motsatte seg evakueringsordren. Denne forfølgelsen på liv og død utgjør en del av handlingen. Herdis heter den unge moren, som mot sin vilje er kommet bort fra sine besteforeldre, og har gitt seg ut på leting etter naboene i fjellet. Men vidda er vid. Den tyske offiseren som leder tilbaketrekningen ser med bekymring at de russiske invasjonsstyrkene nærmer seg. Han intensiverer sin aktivitet: Fangetransporten, sivilbefolkningen, tyskerne skal vestover. Heikkis familie og Ilja jages videre. Alma, Heikkis kone, venter barn. De berger seg inn i en fjellhule, og der føder Alma sitt barn. Forfølgerne kommer stadig nærmere. I hulen kan de høre sporhunden så kan vel også tyskerne høre et nyfødt barn skrike. Herids' barn skriker ikke lenger. Hun har forvillet seg bort og kjemper for å holde liv i barnet, og håper å finne de andre. Ilja har blitt som et medlem av familien Haldonen. Samtidig med at nordmennene konsoliderer seg i et skjult steinaldersamfunn, merker den tyske offiseren at slutten nærmer seg. Herdis forenes med familien Haldonen og med sin unge beundrer, Heikkis sønn Ivar, som vanskelig kan skjule sin guttaktige forelskelse og sin medfølelse for henne. Kraftige drønn høres. Tana bru er sprengt, og det betyr at tyskerne er ute av Øst Finnmark. Norske familier strømmer ned fra fjellet. Ilja slutter seg til sine kamerater i en russisk tropp. Vi følger familien Haldonen hjem. (Fra filmens pressemateriale)
Produksjonsland:
Norge
Andre titler:
Scorched earth
Regi:
Knut Andersen
Registab:
Veslemøy Haslund (Regiassistent)
Manus:
Sigbjørn Hølmebakk
Litterært forelegg:
Sigbjørn Hølmebakk (Fimbulvinteren [roman])
Foto:
Mattis Mathiesen
Fotostab:
Jan Alnæs (B-foto)
Komponist:
Egil Monn-Iversen
Dirigent:
Øivind Bergh
Klipp:
Knut Andersen
Nicole Macé
Scenografi:
Atelier Solberg (Dekor)
Knut Solberg
Kostymer:
Ellen Kaurin Nilsen
Script:
Kate Skolmen
Lyd:
Niels Ishøy
Skuespillere:
Tove Andreassen (Anne)
Reiner Brönnecke (offiseren)
Carsten Byhring (basen)
Willem Fricke (SS-mann)
Bonne Gauguin (bestemoren)
Anna Ekrem Hansen (en læstadianerkone)
Solfrid Heier (Herdis)
Brith Henriksen (Lilly)
Egil Hjorth-Jenssen (Herdis' bestefar)
Harald Johansen (hirdmannen)
Ludvig Johansen (Juhanni)
Bernt Erik Larssen (adjutanten)
Dagmar Myhrvold (Herdis' bestemor)
Arne Lindtner Næss (Ilja)
Rolf Søder (Heikki Haldonen)
Anne-Lise Tangstad (Alma, Haldonens kone)
Kåre Tannvik (Ivar)
Sonja Westrheim (Diana)
Erling Zahl (SS-mann)
Produksjonsselskap:
Teamfilm AS
Produksjonsledelse/-stab:
Alan Ousbey (Produksjonsleder)
Premiere:
24.02.1969
Lengde:
1 t. 41 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Nordisk Film Distribusjon AS (DVD restaurert versjon 2012)
Norenafilm (Første kinodistribusjon)
Team Distribution & Export AS (Senere kinodistribusjon)
Gruppe - musikk:
NRK. Kringkastingsorkesteret