Villmarken kaller
1964
INNHOLD:
Den første helaften fargefilm om Norges dyreliv. Ingen kan skildre livets dramatikk som naturen selv, og det er ikke spart noen anstrengelser for å fange dette fengslende drama inn på celluloidrullen. Tusener på tusener av timer i endeløs tålmodighet, sommer som vinter, til alle døgnets tider har fotografene sittet musestille i sine skjul på berghyller i stupbratte urer, i svaiende trekroner, på flåter i sivskogen, på snaufjellet i vinterkuling, og med makroutstyr opptil mange hundre gangers forstørrelse trengt inn i vepsebol. I vepsebolet får vi se glimt av insektenes daglige liv, for eksempel når en ny veps kommer til verden, eller når arbeiderne går på rov utenfor bolet og overfaller en gresshoppe. Årstidene skiftende fargespill danner den ytre ramme, og naturen har selv trukket opp tidsskjemaet for de forskjellige handlinger. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Andre titler:
The call of the wilderness
Manus:
Albert W. Owesen
Foto:
Mathis Kværne
Kjell Søgård
Hans Hvide Bang
Knut Evensen
Bjørn Reese
Albert W. Owesen
Olav Heitkøtter
Komponist:
Maj Sønstevold
Klipp:
Albert W. Owesen
Lyd:
Roger Arnhoff
Kjell Jensen
Produksjonsselskap:
Owesen-film
Produksjonsledelse/-stab:
Albert W. Owesen (Produksjonsleder)
Premiere:
14.09.1964
Lengde:
1 t. 37 min.
Genre:
Dokumentarfilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Fotorama (Kinodistribusjon)
Annen funksjon:
Edvard Kaurin Barth (Zoologisk konsulent)
Ola Eide (Konsulent)