Vidunderhunden Bara
1961
INNHOLD:
Hunden Bara blir fra den er liten hvalp trenet opp til å bli en nyttig brukshund. Dens eier er en norsk bonde som sammen med sin kone Kari etablerer en tilværelse i ulendt og isolert fjellterreng. Bara er deres forbindelsesledd med omverdenen over de lange og øde fjellstrekningene. Bara blir sendebud og formidler av beskjeder opp og ned, er postbud og barnevakt. Bara settes også inn i letingen etter forulykkede i fjellet. Fra helikopter fjernstyres den omkring i det ulendte terreng hvor mennesker har vondt for å ta seg frem, dens eier sitter i helikopteret og oppmuntrer hunden over radio. Da den forulykkede blir funnet under et stup, formidler Bara selv beskjed om funnet over radio til sin herre. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Storbritannia
Norge
Andre titler:
Messenger of the mountain
Regi:
Harry Watt
Manus:
Harry Watt
Foto:
Johnny Bjørnulf
Wolfgang Suschitzky
Komponist:
Alan Rawsthorne
Dirigent:
Marcus Dods
Klipp:
Stephen Cross
Skuespillere:
Åsta Tveit (Kari)
Finn Faye-Lund (bonden, Karis mann)
Reporter/kommentator:
Johnny Bjørnulf
Produksjonsselskap:
Countrymen Film
Produsent:
Johnny Bjørnulf
Finn Faye-Lund
Graham Tharp
Premiere:
02.10.1961
Lengde:
37 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Kommunenes filmcentral (Kinodistribusjon)
Annen funksjon:
Punktfilm (Fortekster)