Vidunderhunden Bara
1961
INNHOLD:
Hunden Bara blir fra den er liten hvalp trenet opp til å bli en nyttig brukshund. Dens eier er en norsk bonde som sammen med sin kone Kari etablerer en tilværelse i ulendt og isolert fjellterreng. Bara er deres forbindelsesledd med omverdenen over de lange og øde fjellstrekningene. Bara blir sendebud og formidler av beskjeder opp og ned, er postbud og barnevakt. Bara settes også inn i letingen etter forulykkede i fjellet. Fra helikopter fjernstyres den omkring i det ulendte terreng hvor mennesker har vondt for å ta seg frem, dens eier sitter i helikopteret og oppmuntrer hunden over radio. Da den forulykkede blir funnet under et stup, formidler Bara selv beskjed om funnet over radio til sin herre. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Storbritannia
Andre titler:
Messenger of the Mountains(engelsk)
Regi:
Harry Watt
Registab:
Michael Pidcock (assistent)
Manus:
Harry Watt
Foto:
Johnny Bjørnulf
Wolfgang Suschitzky
Fotostab:
Louis Wolfers (assistent)
Komponist:
Alan Rawsthorne
Johan Opheim (spiller "Polka for my Astrid")
Dirigent:
Marcus Dods
Klipp:
Stephen Cross
Ron Brittain (assistent)
Skuespillere:
Åsta Tveit (Kari)
Finn Faye-Lund (bonden, Karis mann Arne)
Reporter/kommentator:
Johnny Bjørnulf
Medvirkende:
Voss Hjelpekorps
Produksjonsselskap:
Countrymen Film
Produsent:
Johnny Bjørnulf
Finn Faye-Lund
Graham Tharp
Premiere:
02.10.1961
02.10.1961
Lengde:
37 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Kommunenes filmcentral (Kinodistribusjon)
Annen funksjon:
Punktfilm (Fortekster)
Johnny Bjørnulf (Liason in Norway (sluttekst))