Selv om de er små
1957
INNHOLD:
Brits mor og far er skilt. Brit bor hos mor i Oslo, men hun føler seg sterkt trukket til faren - som hun ikke lenger får lov til å besøke fordi han har giftet seg igjen med en kabaretsangerinne. Selv er han komponist og det er dette kunstneriske miljøet moren vil holde Brit borte fra. Men Brit er ikke til å stagge. Hun vil til far! I sommerferien rømmer hun fra barnepensjonatet. Hun haiker langs landeveien og får omsider sitte på med en hyggelig og menneskelig skraphandler. Han skjønner at det er noe galt fatt med Brit og vil hjelpe henne, men Brit misforstår hjelpen, kommer seg unna og haiker videre med en ingeniør. Siden trasker hun alene en snarvei gjennom skogen, opplever underlige ting - og når endelig farens noe avsidesliggende sommerhus. Nå viser det seg at den nye konen slett ikke er den typen som Brits mor vil ha det til. Brits problemer når det gjelder de voksne begynner å floke seg til, men takket være skraphandleren, en amatørkonkurranse, ingeniøren og en rekke ytre dramatiske omstendigheter, kommer det til en krise som setter tingene på rette plass og Brits problemer blir lykkelig løst. (Fra programheftet)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Nils-Reinhardt Christensen
Manus:
Nils-Reinhardt Christensen
Foto:
Per Gunnar Jonson
Komponist:
Finn Ludt
Musikalsk ansvarlig:
Bjørn Woll
Tekstforfatter (musikk):
Nils-Reinhardt Christensen
Klipp:
Olav Engebretsen
Scenografi:
H.C. Hansen (Dekorasjoner)
Script:
Leiken Vogt
Lyd:
Arne Holm
Skuespillere:
Grethe Kausland (Brit Helle, 10 år)
Anne Borg (Turid Ås, danserinne)
Odd Borg (Einar Helle, Brits far)
Henry Brodin
Bab Christensen (Haldis Helle, Brits mor)
Dan Fosse
Aasta Hjelm
Henki Kolstad (Tallaksen, skraphandler)
Lars Nordrum (Bernt Friis)
Kari Sundby
Liv Wilse (Rita Helle, Einar Helles nye kone)
Produksjonsselskap:
International Film Service AS
Produsent:
Per Gunnar Jonson
Premiere:
26.12.1957
Lengde:
1 t. 21 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Syncron-film AS (Første kinodistribusjon)
Thalia-Film (Senere kinodistribusjon)