Stevnemøte med glemte år
1957
INNHOLD:
Etter en premiere, hvor skuespillerinnen Vera Bang feirer nye triumfer, samles dr. Sander Paulsen og advokat Knut Valstad hos Vera til en minnemiddag for Veras mann, advokat Sven Arneberg, som falt i krigen i 1940. Dette møtet griper inn i de tre forsamledes psykiske balanse og liv en tid fremover, blant annet i Knuts forhold til sin kone Anna, som Knut oppdager i følge med den rike skipsreder Stauholdt. Under et premiereselskap i 1940 fører Knut sin kollega og kompanjong Sven sammen med Vera. Under krigen i Norge blir Svens kone Gunvor og datteren Jannicke drept av en tysk bombe. Kort etter oppsøker Vera Sven som er kaptein, hos hans lille gruppe menn inne på skauen. Under dekningen av et tilbaketog blir Sven drept. Ved årsskiftet 1940-1941 føder Vera en sønn som hun forteller er Svens sønn. Ved minnemiddagene foregir alltid Vera at forholdet mellom henne og Sven er mer omfattende enn Knut og Sander tror. Sønnen Kåre reagerer mot den heltestatus moren gir Sven Arneberg. Knut og Sander besøker den forhugningen, hvor Sven holdt sin stilling i 1940. Dette besøket gir dem materiale til å avsløre Veras livsløgn: at Kåre er Svens sønn, og at forholdet mellom Vera og Sven var mer enn møtet på premierefesten og en natt i forhugningen i skogen. Og Knut kan vende tilbake til Anna. Han vet at Vera er sterkere enn ham, men hun er ikke sterkere enn dem begge, når de holder sammen. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Jon Lennart Mjøen
Manus:
Bjørn Bergh-Pedersen
Jon Lennart Mjøen
Olav Dalgard
Litterært forelegg:
Sigurd Hoel (Stevnemøte med glemte år [roman])
Foto:
Gunnar Syvertsen
Fotostab:
Hans Nord (Kamerassistent)
Komponist:
Bjørn Woll
Klipp:
Sølve Kern
Scenografi:
H.C. Hansen (Dekorasjoner)
Rekvisitter:
Odd Johansen
Script:
Leiken Vogt
Sminke:
Anne Kaarød
Lyd:
Tore Kinge
Skuespillere:
Mona Hofland (Vers Bang, skuespiller)
Henki Kolstad (Sander Paulsen, doktor)
Espen Skjønberg (Knut Valstad, høyesterettsadvokat)
Inger Marie Andersen (Anna Valstad, Knuts kone)
Haakon Arnold (en offiser)
Jannicke Bergh-Pedersen (Jannicke Arneberg, Arnebergs datter)
Bab Christensen (Gunvor Arneberg, Svens kone)
Rolf Christensen (oberstløytnanten)
Willy Kramer-Johansen (Anton Mobråten)
Erling Lindahl (J.L. Ruud, gynekolog)
Jon Lennart Mjøen (Stauholdt, skipsreder)
Arne Olesønn Reitan (Kåre Bang, Vera Bangs sønn)
Pål Skjønberg (Sven Arneberg, høyesterettsadvokat)
Eva Steen (fru Jahr, Valstads sekretær)
Inger Teien (Valstads kontordame)
Produksjonsselskap:
Produksjon Stevnemøte AS
Produsent:
Bjørn Bergh-Pedersen
Innspillingsledelse/-stab:
Odd Rohde (Innspillingsleder)
Jack Hald (Inspisient)
Premiere:
22.04.1957
Lengde:
1 t. 29 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Fotorama (Kinodistribusjon)