Det drønner gjennom dalen
1938
INNHOLD:
En skogsarbeiderstreik - en drakamp mellom skogeierne og de fattige tømmerhuggerne og fløterne.
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Olav Dalgard
Manus:
Olav Dalgard
Foto:
Reidar Lund
Komponist:
Jolly Kramer-Johansen
Klipp:
Reidar Lund
Lyd:
Fritz Gebhardt
Skuespillere:
Finn Bernhoft (skogsarbeider)
Hans Bille (skogeier)
Jens Bolling (streikebryter)
Kolbjørn Brenda (skogsarbeider)
Bjarne Bø (streikebryter)
Jack Fjeldstad (streikebryter som forandrer mening)
Martin Gisti (streikebryter)
Ragnhild Hald (Laura, Knut Slettås kone)
Tryggve Larssen (Knut Slettås, skogsarbeider)
Martin Linge (lensmannsbetjenten)
Johs. Myhrdal (skogeier)
Rolf Nannestad (skogsarbeider)
Johan Norlund (skogeier)
Aage Pedersen (skogsarbeider)
Pehr Qværnstrøm (skogeier)
Ida Rothmann (Tordis, datter til Knut og Laura Slettås)
Astrid Sommer (bestemor)
Harald Steen (doktoren)
Kåre Wicklund (Per, sønn til Kåre og Laura Slettås)
Produksjonsselskap:
Norsk Lydfilm A/S
Premiere:
15.01.1938
Lengde:
0 t. 49 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Arbeidernes opplysningsforbund (Kinodistribusjon)
Oppdragsgiver:
Arbeidernes opplysningsforbund