Vi bygger landet
1936
INNHOLD:
Georg er arbeidsløs ingeniør på tredje året. Moren hans er en ufordragelig snobb, faren er bokholder og har selv fått føle krisa på kroppen. Banken han er ansatt i er i faresonen og han kan risikere å bli arbeidsløs han også. Den andre sønnen Ole tar det hele med ro, han har sine forbindelser i det høye borgerskap og det meste lar seg ordne ved bridgen eller et slag tennis. Fra frokostbordet hos Larsen til frokostbordet hos arbeiderfamilien Knudsen der Svart-Pelle, en gammel arbeidskamerat av Knudsen, er losjerende.Datteren Tora jobber i butikk og Adolf er arbeidsløs. Tora venter besøk av forloveden Georg, og vil gjerne ha stua for seg selv. Dette leder til en rask diskusjon om boforholdene. Georg kommer og blir straks trukket inn i en diskusjon med Pelle. Pelle viser ham Marx's Kapitalen, men Georg interesserer seg ikke for politikk. Tora tar parti for ham. Hun er stemt for at de skal gifte seg til tross for at Georg er arbeidsløs. De kan leve på hennes lønn, men han vil ikke, han nekter å la seg forsørge av en kvinne. Klassemotsetningene dem imellom slår ut, og Tora gir ham ringen tilbake. Svart-Pelle er på innkjøpstur hos kjøpmann Bredesen. Han tar et oppgjør med avansen på produktene og leverer et forsvar for omsetningsavgiften. Kjøpmann Bredesen har lagt merke til at Tora går uten ring og gjør et erobringsfremstøt. Han inviterer henne på seiltur og hun aksepterer.I mellomtiden har Georg fått noe å tenke på. En artikkel i "Arbeiderbladet" forteller at arbeiderregjeringen skal gjøre virkelighet av planene om å lage et nytt skipsverft på Sjursøya. Georg drar ut til øya og drømmer om verftet som en gang skal reise seg der. Han hører en båt nærme seg. Gjennom kikkerten ser han Tora og Bredesen i båten. Ensom rusler han tilbake til byen, slått ut. En gjeng ungdommer gir ham en løpeseddel om et møte i Folkets Hus. Georg går på møtet, mens Tora er på landstedet til Bredesen med dennes venner. Bredesens venn Hans holder en nasjonalsinnet tale og Tora blir sint og vil hjem. På møtet ber en arbeider ingeniører, teknikere og funksjonærer være med på å gi Arbeiderpartiet stortingsflertall. Georg gir ham hånden. Hjemme har herr Larsen fått et kraftig lønnsnedslag. Georg snakker om solidaritet og tilstår at han er blitt sosialist. Det blir krangel i familien, og Georg går hjemmefra. Han treffer Svart-Pelle og sier det første han kjøpte for lønninga var "Kapitalen". Og Svart-Pelle fører Georg og Tora sammen igjen på et arbeiderstevne på Hovedøya til akkompagnement av Einar Rose, turnoppvisninger, folkedans og hornmusikk. Vi ser bilder av skip, veier, jernbaner, elver fulle av tømmer og skipsverft. I et kontor på skipsverftet diskuterer direktøren og tillitsmannen bedringen i landets og folks økonomi. Men bedriften har kommet i akutt mangel på dyktige ingeniører. Tillitsmannen forteller om Georg, som blir hentet fra verkstedet og satt i arbeid som ingeniør. Georg takker tillitsmannen for jobben, men tillitsmannen ber ham takke Arbeiderpartiet istedet. (Fra Bjørn Sørenssen: Gryr i Norden)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Olav Dalgard
Manus:
Olav Dalgard
Foto:
Reidar Lund
Komponist:
Arne Paasche Aasen (Sangtekster)
Musikalsk ansvarlig:
Jolly Kramer-Johansen (Musikkledelse)
Scenografi:
Fredrik Barth
Lyd:
Fritz Gebhardt
Skuespillere:
Georg Løkkeberg (Georg Larsen, sønn til bokholder Larsen)
Rønnaug Alten (Tora Knudsen)
Fredrik Barth (Bredesen jr., kolonialhandler)
Oscar Egede-Nissen (Ole Larsen)
Jens Holstad (Larsen, bokholder)
Tryggve Larssen (Svart-Pelle)
Toralf Sandø (Knudsen, bygningsarbeider)
Eva Steen (fru Larsen)
Produksjonsselskap:
Norsk Lydfilm A/S
Premiere:
14.09.1936
Lengde:
52 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Arbeidernes opplysningsforbund
Oppdragsgiver:
Arbeidernes opplysningsforbund