Samhold må til
1935
INNHOLD:
En ung og ufornuftig ungdom slenger en dag fagforeningsboka i bordet og erklærer at han kan takke den for at han er arbeidsløs. Svigerfaren Øyvin Dalen tar istedet fram sine fagforeningsbøker, legger dem på bordet og begynner å fortelle om den unge husmannsgutten Øyvin som drar hjemmefra for å søke arbeid. Han får jobb i ei smie på et anlegg og blir her kjent med smeden Svart-Pelle. Hos ham får Øyvin for første gang høre om den organiserte bevegelsen. Pelle holder Social-Demokraten. Pelle blir oppsagt som en av bråkmakerne, og Pelle og Øyvin drar på loffen. Øyvin møter sin Lisa og hun blir med ham til Oslo der Øyvin og Pelle får jobb på et mekanisk verksted. Da direktøren vil nekte arbeiderne på verkstedet kaffepause, oppstår en spontan streik som etter hvert også kommer til å rette seg mot andre forhold. Arbeiderne lider imidlertid nederlag, da de ennå er for dårlig organiserte. Dette får Øyvin til å kaste seg inn i arbeidet med å organisere arbeiderne i en sterk fagforening. To år senere kommer det på ny til streik, men denne gangen er arbeiderne organiserte og godt forberedt med en streikekasse som hjelper dem å holde ut til direksjonen må gi seg. Nå går Øyvin for fullt inn for organisasjonssamarbeidet, han agiterer på forskjellige arbeidsplasser for organisering og er med på å opprette mange nye fagforeninger. Så tilbake til gamle Øyvin hjemme i stua. Han avslutter sin historie med en formaning til unggutten om ikke å oppleve en undertrykt arbeiderklasse mer. LO-formannen Olav Hindahl sier så noen ord om betydningen av å organisere seg i LO. Det hele avsluttes med en fotomontasje av dokumentaropptak av forskjellige aktiviteter innenfor arbeiderbevegelsen til tonene av Samholdssangen. (Fra Bjørn Sørenssen: "Gryr i Norden")
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Olav Dalgard
Manus:
Alfred Maurstad
Olav Dalgard
Einar Gerhardsen
Per Lie
Haakon Lie
Foto:
Reidar Lund
Musikalsk ansvarlig:
Johan Ludwig, jr. Mowinckel
Lyd:
Fritz Gebhardt
Skuespillere:
Alfred Maurstad (Øyvin Dalen)
Edvard Drabløs (Øyvins far)
Egil Eide (direktøren)
Helge Essmar (Karl)
Ingjald Haaland ("Gubben Griner")
Aase Jacobsen (Marit)
Tryggve Larssen (Svart-Pelle)
Martin Linge (oppsynsmannen)
Sigurd Magnussøn (kontorsjefen)
Tordis Maurstad (Lisa Dalen)
Aage Pedersen (Anton)
Toralf Sandø (Knudsen)
Henny Skjønberg (Øyvins mor)
Produksjonsselskap:
Norsk Lydfilm A/S
Premiere:
27.09.1935
Lengde:
43 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Arbeidernes opplysningsforbund
Oppdragsgiver:
Arbeidernes opplysningsforbund