Under Polarkredsens himmel : med professor Holtedahl's ekspedition til Novaja Semlja
1921
INNHOLD:
Vi følger ekspedisjonen fra de laster inn sine saker og drar avsted med marinens transportdamper "Farm" til Tromsø, hvor professor Holtedahl overtar sitt eget skip, motorkutteren "Blaafjell". Med den fortsetter reisen til Novaja Semlja. Først ved ankomsten til Matotsjkinstredet begynner det vitenskaplige arbeidet for alvor. Kvartærgeologen Ole Tobias Grønlie har her påvist at havflaten forholdsvis nylig har nådd 240 meter høyere enn hittil. Bergingeniør Brynjulf Dietrichson har også her et utstrakt felt for sine oppmålinger. På denne del av turen forteller bildene om merkelige naturfenomener, og vi får se "Blaafjell" arbeide seg fram gjennom seilende drivis. Reisen går videre nordover til Masjginfjorden, hvor ekspedisjonen passerer et tagget fjell som blir kalt Nansenfjellet, som ekspedisjonens medlemmer bestiger. En sledetur som ekspedisjonen foretar tvers over øya er gjengitt i bilder. En sovjetisk båtpatrulje dukker opp og forlanger å få se ekspedisjonens papirer. Papirene er i orden, og båtpatruljen lover å ta med en telegrafisk hilsen til Norge. Høyt oppe under polarkretsens himmeltegn finnes et rikt fugleliv som gir zoologen Fridthjof Økland god anledning til interessante studier. Botanikeren Bernt Arne Lynge får rikt resultat av den usedvanlige floraen som finnes omkring fuglefjellene. (Redigert fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Foto:
Reidar Lund
Medvirkende:
Olaf Holtedahl
Ole Tobias Grønlie
Bernt Arne Lynge
Fridthjof Økland
Brynjulf Dietrichson
Reidar Holtedahl
Reidar Tveten
Produksjonsselskap:
Bio-Film Compagni
Premiere:
26.12.1921
Genre:
Dokumentarfilm
Kategori:
Svart/hvitt
Stumfilm
Distribusjon:
Specialfilms AS