Tvers igjennom lov
1979
INNHOLD:
En dokumentarfilm om en av de mest omtalte arbeidskonflikter i moderne norsk historie ved Norsk Hammerverk i Stavanger. I april 1975 ble Geir Sundet oppsagt fra sitt arbeide uten grunn. Hans arbeidskamerater mistenkte at det lå politiske motiv bak, Sundet var erklært Marxist-leninist. Hele avdelingen på 18 menn hvor Sundet jobbet gikk til en spontan sitt-ned streik. Dette ble begynnelsen til en bitter konflikt som varte i to og et halv år. I oktober 1977 ga høyesterett sin endelige dom over saken. Bedriften ble funnet skyldig i usaklig oppsigelse av Sundet. Arbeidskameratene ble likevel funnet skyldige i ulovlige handlinger. (Fra presseomtale)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Sølve Skagen
Manus:
Sølve Skagen (Med flere)
Foto:
Halvor Næss
Sigve Endresen
Skjalg Omdal
Jan Knutzen
Komponist:
Hans Rotmo
Klipp:
Sølve Skagen
Lyd:
Malte Wadman
Sturla Einarson
Produsent:
Sigve Endresen
Malte Wadman
Skjalg Omdal
Jan Knutzen
Hans Otto Nicolayssen
Sølve Skagen
Premiere:
02.10.1979
00.11.1978
Lengde:
55 min.
Genre:
Dokumentarfilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Statens studiesenter for film
Gruppe - musikk:
Arbeidslaget hass Konrad Vømmølbakken